Λιμεναρχείο Γυθείου


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Το Λιμεναρχείο Γυθείου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που προτίθενται να συμμετάσχουν στον εορτασμό των Αγίων Θεοφανείων, την Δευτέρα 6η Ιανουαρίου του έτους 2020, όπως δηλώσουν την συμμετοχή τους στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας του Λιμεναρχείου Γυθείου (τηλ: 27330-22262), με την κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης ότι γνωρίζουν κολύμβηση, είναι καλά στην υγεία τους και σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων επιπρόσθετη συγκατάθεση των γονέων αυτών.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Δευτέρα 6η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ., με την επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητος ή διαβατηρίου των ενδιαφερομένων.
Η θέση από την οποία θα πραγματοποιηθεί η κατάδυση των ενδιαφερομένων εντός θαλάσσης θα καθοριστεί από το Λιμεναρχείο Γυθείου.

=====