Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης


Μετατίθεται o Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης

8/4/2016

Με απόφαση του Αρχηγού Πυρ/κού Σώματος, ο Πύραρχος κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος του Νικολάου μετατίθεται από 10-04-2016 από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης στην Διοίκηση Πυρ/κών Υπηρεσιών Ν. Αχαϊας.

Η ευχαριστήρια επιστολή του κ. Γιαννόπουλου, έχει ως εξής :

 «Δράττοντας την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των συναδέλφων καθώς και όλους εσάς για την άριστη συνεργασία και επικοινωνία που οικοδομήσαμε τα δύο αυτά χρόνια παραμονής μου στην Σπάρτη.

    Συμπληρώνοντας ακριβώς 2 χρόνια στη Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης αισθάνομαι την υποχρέωση να αναφερθώ σ’ αυτά που αποκόμισα από την παραμονή μου στην Πρωτεύουσα του Ν. Λακωνίας.

   Με την ανάληψη των καθηκόντων μου κύριο μέλημά μου ήταν η όσο το δυνατό μεγαλύτερη προσφορά μας στην κοινωνία και στο φυσικό πλούτο της ευρύτερης περιοχής.

   Σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν μέθοδοι και τακτικές οι οποίες μαζί με το σύνολο των υπαλλήλων  απέδωσαν τα  καλύτερα αποτελέσματα.

  Θέλω να διαβεβαιώσω ότι οι υπάλληλοι της Π.Υ. Σπάρτης θα συνεχίσουν με τον ίδιο απαράμιλλο ζήλο να προσφέρουν ακόμα περισσότερα στη δοκιμαζόμενη κοινωνία μας.

  Φεύγω γεμάτος από θετικές εικόνες, όμορφες σκέψεις και το βασικότερο έχοντας κάνει πολλούς φίλους.

    Όλα τα παραπάνω επετεύχθησαν με την καθοδήγηση του πανάγαθου Θεού μας, τις ευλογίες του σεπτού Ποιμενάρχη κ.κ. Ευστάθιου και τις ευχές της τοπικής Εκκλησίας.

  Τέλος, θέλω να τονίσω πως σε όποιον τόπο κι αν βρίσκομαι και σε όποια θέση κι αν είμαι, πάντα ένα κομμάτι της ψυχής μου θα είναι αφημένο στη  Λακωνία.

   Κάθε επιτυχία σε όλους όσους είναι ταγμένοι να προσφέρουν στην Κοινωνία.»

                                                                                                Ο  Διοικητής

                                                                                          Κων/νος Ν. Γιαννόπουλος

                                                                                                    Πύραρχος