Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ


Δωρεάν οφθαλμολογικός έλεγχος στην Δημοτική Ενότητα Θεραπνών Δήμου Σπάρτης


Κινητή οφθαλμολογική μονάδα, με την ευγενή χορηγία του Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ, θα πραγματοποιήσει στις 15, 16 και 17 Μαρτίου 2016, ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα προληπτικού οφθαλμολογικού ελέγχου σε κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών.

Η κινητή μονάδα θα πραγματοποιεί εξετάσεις από τις 9.00 π.μ. μέχρι 2.00 μ.μ. :
•    Στις 15 Μαρτίου 2016, στη Σκούρα (αγροτικό ιατρείο) (για τα χωριά Σκούρα, Ζαγάνα, Πλατάνα, & Κεφαλά)
•    Στις 16 & 17 Μαρτίου 2016, στη Γκοριτσά (αγροτικό ιατρείο) (για τα χωριά Γκοριτσά, Αγ. Ανάργυροι, Χρύσαφα , Αγριάνοι και Καλλονή)