Διαχείριση στερεών αποβλήτων στο Δήμο Σπάρτης


Η θέση του συνδιασμού "Ενωμένοι Πολίτες Δήμου Σπάρτης - Σταύρος Αργειτάκος" για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων από την σημερινή Δημοτική Αρχή του Δήμου Σπάρτης


«Δόλος» και «σκάνδαλο». Αυτές ήταν οι λέξεις τις οποίες χρησιμοποίησε με έμφαση η παράταξη Αργειτάκου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 αναφορικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων από τη Δημοτική Αρχή.

Πέραν των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πολίτης και η πόλη, που εν τη γενέσει του δημιουργεί ο Δημοτικός Σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων, (ο οποίος ήρθε κατόπιν εορτής στο Δ.Σ. και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα όπως «κάποιοι» διατείνονταν σε αγανακτισμένους συνδημότες μας), οι «Ενωμένοι Πολίτες» εστίασαν στις μεθοδεύσεις που οδήγησαν στην ανάληψη του έργου από εταιρία συμφερόντων δύο δημοτικών Συμβούλων της παράταξης Βαλιώτη.

Στις τοποθετήσεις τους τόσο ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, όσο και σύμβουλοι της παράταξής του ανέφεραν μεταξύ άλλων τα κάτωθι:

Α) Η σύμβαση που υπεγράφη (5/8/2015) μεταξύ Δήμου Σπάρτης και «Λακωνικής Βιοενεργειακής» αναθέτει στην εταιρία την Συλλογή και Μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών. Το Άρθρο 11 της σύμβαση αναφέρει πως «τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα συλλέγονται θα μεταφέρονται στο πλησιέστερο Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)».

Β) Η «Λακωνική Βιοενεργειακή», δηλαδή η ανάδοχος του έργου, δεν διαθέτει άδεια Κέντρου Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), αλλά άδεια προσωρινής αποθήκευσης, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 5031/17-7-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Γ) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, πλην της «Λακωνικής Βιοενεργειακής», υπολόγισαν το κόστος μεταφοράς στο πλησιέστερο ΚΔΑΥ, συμφώνως με το Νόμο.

Δ) Το πλησιέστερο ΚΔΑΥ βρίσκεται στην Τρίπολη.

Ε) Είναι πασιφανές ότι δεν εξασφαλίστηκαν όροι ίσης συμμετοχής στο διαγωνισμό, με συνέπεια να προκύψει ως ανάδοχος η «Λακωνική Βιοενεργειακή».

ΣΤ) Είναι πασιφανές ότι ο κ. Δήμαρχος προφανώς γνώριζε την έλλειψη άδειας και παρ’ όλα αυτά προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης.

Ζ) Το υπόλειμμα - παρότι οι προηγούμενες συμβάσεις με τη συγκεκριμένη σύμβαση ουδεμία διαφορά έχουν - το ανέλαβε ο Δήμος και όχι ο ανάδοχος, όπως γινόταν με την προηγούμενη σύμβαση.

Η) Η ανάδοχος εταιρία δεν εκτέλεσε ως όφειλε τις εργασίες και το ένταλμα πληρωμής της επεστράφη από τον Επίτροπο Νομού Λακωνίας προς συζήτηση στο Δ.Σ. («Περί του μη θεωρηθέντος χρηματικού εντάλματος της εργασίας “συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών”»)

Το Σώμα ενημερώθηκε κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος «Περί του μη θεωρηθέντος χρηματικού εντάλματος της εργασίας “συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών”» κι έλαβε γνώση των ανωτέρω. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια σε ένα μείζον ζήτημα που φαίνεται να μην εξυπηρετεί τoν πολίτη αλλά ημετέρους. Η ευθύνη βαραίνει τους πλειοψηφούντες που ψήφισαν «ΝΑΙ», και τους μετατρέπει σε «απολογούντες» σε Νόμο και Δήμο…

«Ενωμένοι Πολίτες Δήμου Σπάρτης»