Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης


Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 19-5-2021 ημέρα Tετάρτη και ώρα έναρξης 19:30.  

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας 

Θ Ε Μ Α Τ Α

1ο Λήψη απόφασης σχετικά με την επέκταση της αργίας της 29ης Μαΐου, σ΄όλη την επικράτεια του Δήμου Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2ο Λήψη απόφασης σχετικά με την τέλεση Ιερών Μυστηρίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και εκδηλώσεων στον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά  
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3ο Αποδοχή όρου δανειστικού συμβολαίου (αφορά την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ»)
Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

4ο Απευθείας μίσθωση ακινήτου με την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στέγαση του 4ου  1/θ Νηπιαγωγείου Σπάρτης
Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

5ο Ορισμός μελών Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων και λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων έτους 2021
Εισηγητής: κ. Χρήστος Κανακάκος

6ο Περί καταβολής και καθορισμού εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου  του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Ν.Π. Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας  Δήμου Σπάρτης
Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

7ο  Έγκριση εκποίησης μεταλλικών κάδων
Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Καρλαύτης

8ο Διατήρηση ταμειακών διαθέσιμων σε μη συστημικό πιστωτικό ίδρυμα -Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος
Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

9ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021
Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

======