Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου.


Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου

Στις 29 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, στην Τρίπολη, στο Παλιό Δημαρχείο του Δήμου Τρίπολης (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 43), θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

Α. Διοικητικά  θέματα

  1. 1. Διαπίστωση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της κας. Θελερίτη Μαρίας.

Εισηγητής: κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρίπολης

Β. Οικονομικά θέματα

1. Η οικονομική συμμετοχή της ΠΕΔ σε Ανώνυμες Αναπτυξιακές Εταιρείες Ο.Τ.Α. και σε Αστικές Εταιρείες. Προβλήματα - Προοπτικές.

2.  Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕΔ Πελοποννήσου οικονομικού έτους  2016.

3.  Αίτημα της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, για συνέχιση της παραμονής της, στα γραφεία της ΠΕΔ στην Καλαμάτα.

4.  Έγκριση  εκμίσθωσης των γραφείων της ΠΕΔ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα , επί της οδού Βύρωνος 67.

Εισηγητές: Αναστασόπουλος Ευστάθιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Δήμου Μεσσήνης

                     Αργειτάκος Σταύρος, Δημοτικός Σύμβουλος, Δήμου Σπάρτης

                     Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, Δήμου Τρίπολης

Γ. Επιτροπές & Συμβούλια 

Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Πελοποννήσου σε Επιτροπές και Συμβούλια.