Δήμος Ευρώτα : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ευρώτα την Τρίτη 23/11/2021 και ώρα 6:00 μ.μ. με την μέθοδο της μεικτής συνεδρίασης (η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας).

ΘΕΜΑ 1ο: Καθιέρωση ως επίσημης αργίας της 15ης Σεπτεμβρίου, ημέρας του ολοκαυτώματος του Παλαιομονάστηρου Βρονταμά

Εισηγητής: κ. Βέρδος Δήμος  – Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2021» σύμφωνα  με την αριθμ. Πρωτ. 14898/02-11-2021 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  – Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 3ο: Περί  Κάλυψης Δαπανών για την υλοποίηση του προγράμματος «Η Ελλάδα Κατά του Καρκίνου»

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: «Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού, τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων ΔΕΗ, παραλλαγές δικτύων»

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους κάτοικους

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

=====