Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 24/2/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο Έγκριση Δημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Σπάρτης

Εισηγητής:  κ.Δήμαρχος

2ο Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων, μηνιαίως, για χρήση κινητής τηλεφωνίας στους δικαιούχους της παροχής αυτής 

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Διαγραφή οφειλών

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

4ο  Περί  τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας  υπαλλήλου λόγω μετακίνησής του

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Περί τροποποίησης τίτλου κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2016

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Περί τροποποίησης τίτλου κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2016

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Έγκριση της υπ΄αριθ. 2209/1-02-2016 Απόφασης Δημάρχου με θέμα «Κατεπείγουσα ανάθεση έργου «Αποκατάσταση καταρρεύσαντος πρανούς Δημοτικής οδού στη θέση «Ξερικά» Τ.Κ. Καστορείου» - τροποποίηση προϋπολογισμού

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

8ο  Συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα για την είσπραξη των οφειλών του Δήμου μέσω του διατραπεζικού συστήματος Dias Credit Transfer

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του  έργου «Κατασκευή Σταμπωτού στις Τ.Κ. Βουτιάνων και Θεολόγου»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

10ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του  έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

11ο Περί του μη θεωρηθέντος 1ου χρηματικού εντάλματος της εργασίας «Συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών, από την Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Λακωνίας.

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

12ο  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Γέφυρας Μονεμβάσιας», αναδόχου Κ/Ξ Σ.Θεοδωρόπουλος-Π.Παπαποστόλου

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο  Περί εγκρίσεως συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στην 9η Έκθεση Λακωνικών Προϊόντων - ψήφισης πίστωσης

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

14ο  Εξέταση αιτήματος του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)» περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Χαρισίου του Δήμου Σπάρτης στα Ο.Τ.190 & 195 –Αναδιάταξη κοινοχρήστων χώρων με την κατάργηση προβλεπόμενου πεζόδρομου και με την δημιουργία νέου κοινοχρήστου χώρου (Κ/Χ) στάθμευσης

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

15ο  Περί συνδιοργάνωσης Επιστημονικής Διημερίδας με θέμα «Σοφοκλής Ο μεγάλος κλασικός της τραγωδίας», έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

16ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

17ο  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου (υποομάδες Δ1, Η1, Ε1 της αριθ. 4/2015 μελέτης).

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

18ο  Σύσταση επιτροπής για καταστροφή αντικειμένων.

Εισηγητής : κ.Παναγιώτης Ρήγας

19ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πλακόστρωσης στον Οικισμό Βέροια και σταμπωτού στην Τ.Κ. Βουτιάνων» αναδόχου εταιρείας Π. & Α. ΜΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος