Αυτοκινητόδρομος Λεύκτρο - Σπάρτη


ΠΡΟΣ

κ. Υπουργό  Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΘΕΜΑ  : Άμεση αποκατάσταση υποδομών, στις περιοχές διέλευσης του κλάδου Λεύκτρου - Σπάρτης, του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα.

19/2/2016

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

          Με τη παρούσα επιστολή μας, σας εκφράζουμε για μια ακόμη φορά την έντονη ανησυχία μας, για την πορεία υλοποίησης των έργων αποκατάστασης  των υποδομών του Δήμου Σπάρτης και των δημοτών μας, στις περιοχές που έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, από τις εργασίες κατασκευής του δρόμου «Λεύκτρο – Σπάρτη».

          Η εύλογη ανησυχία μας κ. Υπουργέ, γίνεται μεγαλύτερη, όσο το έργο βαίνει προς την ολοκλήρωσή του, χωρίς να υλοποιούνται οι παρεμβάσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των κατοίκων των παρόδιων περιοχών, αλλά και της λειτουργικότητας της οδού και των συνοδών τεχνικών έργων. 

          Σας υπενθυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ενημερώσει επανειλημμένως όλους τους συναρμόδιους φορείς υλοποίησης του έργου, για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχουμε επίσης προτείνει, ρεαλιστικές συμπληρωματικές παρεμβάσεις, που θα διευκολύνουν την προσβασιμότητα «από και προς» την υπό κατασκευή οδό και θα μεγιστοποιήσουν τη χρηστικότητα του έργου, προς όφελος των διερχομένων αλλά και των  κατοίκων της τοπικής κοινωνίας.

          Σας ενημερώνουμε, ότι τα χρονικά περιθώρια αποκατάστασης των προβλημάτων που έχουν ανακύψει εξαντλούνται όσο το έργο πλησιάζει προς την περαίωσή του και μαζί με αυτά εξαντλείται και η υπομονή της Τοπικής μας  Κοινωνίας, που όλα αυτά τα χρόνια με υπομονή και καρτερικότητα υπέμεινε τις όποιες δυσχέρειες και ταλαιπωρίες επέφεραν οι εργασίες υλοποίησης του έργου.    

          Προσδοκώντας στην άμεση επέμβασή σας, προς επίλυση των προβλημάτων στις παρόδιες περιοχές του Δήμου μας, σας αποστέλλουμε συγκεντρωτικά τα σχετικά αιτήματα που αφορούν στην αναγκαιότητα αποκατάστασης των υποδομών, όπως αυτά  έχουν  καταγραφεί, επανειλημμένως έχουν τεθεί και συνοψίζονται ανά περιοχή, ως κατωτέρω:

Τ.Κ. Πελλάνας:

 • Άμεση  αποκατάσταση, του συνόλου των δυσχερειών πρόσβασης, στις αγροτοκτηνοτροφικές ιδιοκτησίες που βρίσκονται παραπλεύρως των παραδρόμων και της Κυρίας Αρτηρίας της οδού.
 • Αποκατάσταση των προβλημάτων αγροτικών οδών, όπου έχουν δημιουργηθεί επιβαρύνσεις του οδοστρώματος, από την διέλευση βαρέων οχημάτων (περιοχή «Μούσγας», κ.λ.π.). Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση του παραδρόμου στην περιοχή «Μούσγα», την υφιστάμενη οδό πλησίον ιδιοκτησίας Σμυρνιού στη περιοχή «Νεράκια» και τον δρόμο προς τον «Αγ. Ιωάννη».
 • Εξέταση των θεμάτων απορροής του ρέματος «Βυρού», διαμέσου των τεχνικών της οδού, όπως αυτά έχουν τεθεί από την τοπική κοινωνία.
 • Εξέταση και αποκατάσταση των τεχνικών διοχέτευσης των υδάτων, ώστε να γίνεται η απορροή τους σε φυσικούς αποδέκτες και όχι σε καλλιεργούμενες εκτάσεις.
 • Πλήρης αποκατάσταση του δικτύου ΤΟΕΒ, όπου υπήρξε παρέμβαση της κατασκευάστριας εταιρείας.

Τ.Κ. Καστορείου

 • Αποκατάσταση των προβλημάτων άρδευσης, των κτημάτων στην περιοχή «Μουτέικα», πλησίον του ανισόπεδου κόμβου του Καστορείου, όπου η αποκατάσταση αφορά αναγκαίες εργασίες κατασκευής αρδευτικού δικτύου μήκους περίπου 1000μ.
 • Άμεση αποκατάσταση του συνόλου των προβλημάτων πρόσβασης, που έχουν δημιουργηθεί λόγω της διέλευσης του δρόμου, στις αγροτοκτηνοτροφικές ιδιοκτησίες που βρίσκονται παραπλεύρως των παραδρόμων και της Κυρίας Αρτηρίας της οδού.
 • Άμεση αποκατάσταση των ζημιών του οδοστρώματος της οδού από Καστόρι προς οικισμό Κάστωρ, όπου έχουν δημιουργηθεί καταστροφές και επιβαρύνσεις του οδοστρώματος, από την διέλευση βαρέων οχημάτων.
 • Αποκατάσταση της αγροτικής οδού στην περιοχή «Κυρίμπεη» στα όρια των Τ.Κ. Καστορείου – Βορδόνιας. 
 • Εξέταση και αποκατάσταση των τεχνικών διοχέτευσης των υδάτων, ώστε να γίνεται η απορροή τους σε φυσικούς αποδέκτες και όχι σε καλλιεργούμενες εκτάσεις (περιοχές «Μπεχτάσι και «Καϊτσας).
 • Αποκατάσταση του κρουνού ύδρευσης και του τοπικού φρεατίου στην περιοχή «Μουτέικα».
 • Εξέταση του ενδεχόμενου συνέχισης του υφιστάμενου παραδρόμου και σύνδεσή του με τη γέφυρα του Παρδαλίου.
 • Αποκατάσταση πρόσβασης προς ιδιοκτησία «Βλαχάκη».

Τ.Κ. Βορδόνιας

 • Αποκαταστάσεις του κατεστραμμένου αρδευτικού δικτύου από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις «Τούμπλη» μέχρι ιδιοκτησίες «Μανιάτη» και «Καλομοίρη» και περιοχή «Καλάμι- Λαγκάδα». Οι χωμάτινοι αύλακες που σε μερικές περιοχές έχουν υποκαταστήσει το αρδευτικό δίκτυο καταστρέφονται συνεχώς, πλημμυρίζοντας τις παρακείμενες εκτάσεις και προκαλώντας ζημιές στις καλλιέργειες.
 • Επιμήκυνση του παράδρομου που διέρχεται από τις εγκαταστάσεις «Τσιγκάκη», όπως προέβλεπε η αρχική χάραξη της οδού, προκειμένου να εξυπηρετείται η  πρόσβαση στις αγροτοκτηνοτροφικές ιδιοκτησίες, του συνόλου των παρόδιων ιδιοκτητών.
 • Άμεση αποκατάσταση του συνόλου των προβλημάτων πρόσβασης, που έχουν δημιουργηθεί λόγω της διέλευσης του δρόμου, στις αγροτοκτηνοτροφικές ιδιοκτησίες που βρίσκονται παραπλεύρως των παραδρόμων και της Κυρίας Αρτηρίας της οδού. Άρση του αποκλεισμού της πρόσβασης στο σύνολο των αγροτικών ιδιοκτησιών, όπου ο παράδρομος διέρχεται σε ψηλότερο επίπεδο από αυτές (π.χ. περιοχή  ιδιοκτησίας Πόρτολα Γεώργιου, κ.λ.π.)
 • Αποκατάσταση της πρόσβασης στην περιοχή «ΜΟΥΡΤΙΑ-ΚΑΛΑΜΙ».
 • Αποκατάσταση των προβλημάτων των αγροτικών οδών, όπου έχουν δημιουργηθεί επιβαρύνσεις του οδοστρώματος, από την διέλευση βαρέων οχημάτων.
 • Διοχέτευση των ομβρίων υδάτων της γέφυρας του Ευρώτα, προς φυσικό αποδέκτη και όχι προς καλλιεργούμενες ιδιοκτησίες.
 • Προστασία της θεμελίωσης των βάθρων της γέφυρας, έναντι της υποσκαφής που δημιουργούν τα ορμητικά νερά του ποταμού (π.χ. με «σαρζανέτ»), ώστε να μην δημιουργούνται εκβαθύνσεις που καθιστούν την κοίτη απροσπέλαστη κατά του μήνες που δεν υπάρχει υδάτινη ροή.

Τ.Κ. Λογκανίκου

 • Κατασκευή γέφυρας στον παραπόταμο του Ευρώτα «Κοτισιάνη». Η κατασκευή της νέας γέφυρας είναι επιτακτική καθώς με την  κατάργηση της παλιάς γέφυρας (Χ.Θ.: 18 + 664χλμ.),  δεν υπάρχει  η δυνατότητα για ασφαλή διέλευση του παραπόταμου (του Κοτιτσιάνη), με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Τ.Κ. Λογκανίκου να μην έχουν πρόσβαση στο μεγαλύτερο τμήμα του ελαιώνα  τους (περιοχή «Ράχες»), από την συγκεκριμένη περιοχή. Για την κατασκευή της έχει υπάρξει θετική γνωμοδότηση και από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου σας ( Υπ’ αρ. πρωτ. ΕΠΠ/Π2/Φ1/15587/31-05-2013 έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ της ΓΓΔΕ).
 • Άμεση αποκατάσταση του συνόλου των προβλημάτων πρόσβασης, που έχουν δημιουργηθεί λόγω της διέλευσης του δρόμου, στις αγροτοκτηνοτροφικές ιδιοκτησίες που βρίσκονται παραπλεύρως των παραδρόμων και της Κυρίας Αρτηρίας της οδού.
 • Ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων του αρδευτικού δικτύου της περιοχής (περιοχή «Βελωνάς», κ.λ.π.)
 • Αποκατάσταση των κατεστραμμένων δέσεων του ποταμού στην περιοχή «Κοτιτσίανη», απ’ όπου αρδεύονταν παρόχθιες αγροτικές ιδιοκτησίες (Γομάτος, κ.λ.π.).
 • Αποκατάσταση οδοστρώματος αγροτικής οδού στη περιοχή «Αγιαννόρεμα», πλησίον κόμβου Λογκανίκου και απομάκρυνση των «μπαζών», που έχουν αποτεθεί σε τμήμα της οδού

Τ.Κ. Αγίου Κων/νου

 • Είναι οξύτατο πρόβλημα της μη ύπαρξης παράπλευρης βοηθητικής οδού, σε τμήμα του υπό κατασκευή έργου, έχει επαρκώς αναδειχθεί στις προηγούμενες συναντήσεις μας με στελέχη τόσο της κατασκευάστριας εταιρείας, όσο και του Υπουργείου. Εκείνο, που αναμένουμε είναι να ολοκληρωθούν θετικά οι διαδικασίες, προκειμένου  να κατασκευαστεί παράπλευρη βοηθητική οδός ακόμα κι εκεί, που δεν προέβλεπε η αρχική μελέτη, αίροντας έτσι τους αποκλεισμούς καλλιεργητών από τις αγροτοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους.
 • Ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων του αρδευτικού δικτύου της περιοχής. Λόγω της διέλευσης του οδικού άξονα και της κατασκευής της γέφυρας «Βουτικιώτη», περίπου στο 26ο χλμ του οδικού άξονα, τμήμα της περιοχής που αρδευόταν από την πηγή «Συκούλας», δεν αρδεύεται πλέον, καθιστώντας αναγκαία τη δημιουργία των υποδομών εκείνων, που θα επιλύσουν το πρόβλημα. 
 • Άμεση αποκατάσταση του συνόλου των προβλημάτων πρόσβασης, που έχουν δημιουργηθεί λόγω της διέλευσης του δρόμου, στις αγροτοκτηνοτροφικές ιδιοκτησίες που βρίσκονται παραπλεύρως των παραδρόμων και της Κυρίας Αρτηρίας της οδού (π.χ. περιοχή «Μεχμέτ Αγά», κ.λ.π.). Οι συγκεκριμένες εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα, διότι ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες συλλογής του ελαιοκάρπου.

Τ.Κ. Κλαδά

 • Άμεση αποκατάσταση του συνόλου των προβλημάτων πρόσβασης και άρδευσης, που έχουν δημιουργηθεί λόγω της διέλευσης του δρόμου, στις αγροτοκτηνοτροφικές ιδιοκτησίες που βρίσκονται παραπλεύρως των παραδρόμων και της Κυρίας Αρτηρίας της οδού.

Τ.Κ. Αφυσσού

 • Διευθέτηση των ομβρίων υδάτων της υπό κατασκευής οδού, στο ύψος του οικισμού Αφυσσού και συγκεκριμένα στη περιοχή «Αγκαθόλακα», όπου φέρεται να υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών κατά τους χειμερινούς μήνες, καθότι μεγάλος όγκος υδάτων, οδηγείται σε φυσικό αποδέκτη – στο ρέμα «Αγκαθόλακας» - που δε διαθέτει τα γεωμετρικά εκείνα χαρακτηριστικά που θα επιτρέψουν την ομαλή παροχέτευση των υδάτων.  

Δ.Κ. Σπαρτιατών

 • Αποκατάσταση της προβληματικής διοχέτευσης ομβρίων υδάτων στην περιοχή «Άμπουλας» του οικισμού Κοκκινόραχης, όπου παρατηρούνται περιπτώσεις λιμναζόντων υδάτων σε παρακείμενα αγροτεμάχια (π.χ. Κοκκίνη Γεωργίου, κ.λ.π.), και δυσκολία προσπέλασης της υφιστάμενης αγροτικής οδού, ακόμα και από αγροτικά οχήματα.
 • Άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων προσβασιμότητας στις αγροτοκτηνοτροφικές ιδιοκτησίες που βρίσκονται παραπλεύρως της Κυρίας Αρτηρίας της οδού, καθώς και της ομαλής διέλευσης των οχημάτων στην περιοχή πλησίον ιδιοκτησίας «Ντακόγιαννη» του οικισμού Κοκκινόραχης.
 • Αποκατάσταση των προβλημάτων διοχέτευσης των ομβρίων. Η διοχέτευση των ομβρίων υδάτων της οδού, σε υφιστάμενο αγωγό έμπροσθεν πρατηρίου «SHELL», θα οξύνει το πρόβλημα της κακής παροχέτευσης ομβρίων της περιοχής και δημιουργεί κινδύνους πλημμυρών.
 • Διευθέτηση των ομβρίων υδάτων στην περιοχή πλησίον επιχείρησης «Σπυράκη».
 • Αποκατάσταση προσβασιμότητας στις αστικές, επαγγελματικές και αγροτικές  ιδιοκτησίες πλησίον πέρατος της οδού και  βορειοανατολικά αυτής (βιοτεχνία μαρμάρων Σπυράκη, κ.λ.π.). Η κατασκευή παραδρόμου προς Αφυσσού, θα μπορούσε να άρει τους αποκλεισμούς πρόσβασης.

Τέλος κ. Υπουργέ, με μεγάλη χαρά ακούσαμε, το Δεκέμβριο του 2015, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου σας, κ. Δέδε Γεώργιο, να ανακοινώνει την εν μέρει ικανοποίηση του επίμονου αιτήματός μας – που αφορούσε τη κατασκευή δύο επιπλέον κόμβων «από και προς» τη κύρια αρτηρία της οδού «Λεύκτρο – Σπάρτη». Συγκεκριμένα, κατά την επίσκεψή του στη Σπάρτη, ο Γενικός Γραμματέας, ανακοίνωσε την άμεση ένταξη στις εργασίες κατασκευής της οδού, του κόμβου στην περιοχή «Φουντέϊκα» Αγίου Κων/νου (Χ.Θ. 22+0176), ενώ για το αίτημά μας, που αφορά τον κόμβο στη περιοχή «Μουτέικα» Καστορείου (Χ.Θ. 31+427), υποσχέθηκε να εξεταστεί μελλοντικά, προκειμένου να μην υπάρξουν επιπλέον καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της οδού.

Επειδή κ. Υπουργέ, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι οι δύο επιπλέον «κόμβοι» είναι πολύ σημαντικοί για τη τοπική ανάπτυξη των παρόδιων περιοχών του Δήμου μας, για τους λόγους που επανειλημμένως έχουμε εκφράσει με τα έγγραφά μας, θα θέλαμε επίσης να μας ενημερώσετε, αφενός για την πορεία υλοποίησης του ενός (περιοχή «ΦΟΥΝΤΕΪΚΑ»), αφετέρου για την πορεία ένταξης προς υλοποίηση, του έτερου (περιοχή ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ).

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη άμεσης παρέμβασης   των Υπηρεσιών του Υπουργείου σας, οι οποίες με επιτόπιες αυτοψίες, θα λάβουν ίδια γνώση των ανωτέρω αναφερομένων προβλημάτων και σε συνεργασία με την κατασκευάστρια Κοινοπραξία θα φροντίσουν για την επίλυσή τους. Θεωρούμε επίσης αυτονόητη την υποχρέωση του Υπουργείου, για άμεση και συνεχή ενημέρωσή μας, τόσο για την πορεία υλοποίησης του έργου, όσο και των ζητούμενων αποκαταστάσεων.    

 

                                                                                                 Με εκτίμηση

                                                                                        Ο Δήμαρχος Σπάρτης

                                                                                          Ευάγγελος Βαλιώτης