Δήμος Ευρώτα


ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ - Πρόσκληση Κατάθεσης προτάσεων

Σε συνέχεια της με αριθμ. 29/4-12-2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Βλαχιώτη, με θέμα: "Ορισμός επιτροπής για την ονοματοδοσία οδών της Δ.Κ. Βλαχιώτη", και προκειμένου να εισηγηθούμε και γνωμοδοτήσουμε στο Συμβούλιο της Δ.Κ. Βλαχιώτη, καλούνται οι φορείς και κάτοικοι της Δ.Κ. Βλαχιώτη όπως καταθέσουν προτάσεις σχετικά με την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ., στη συνεδρίαση της ανωτέρω επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Βλαχιώτη (1ος όροφος) την 20ή Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ