Δήμος Σπάρτης


Καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών για αποφυγή κινδύνων από πλημμύρες στο Δήμο Σπάρτης

21-12-2015

Ο Δήμος Σπάρτης κατά τον τελευταίο μήνα προέβη στον προληπτικό καθαρισμό ποταμών και ρεμάτων σε όλη την περιοχή του Δήμου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία ετοιμότητα και να μειωθούν οι κίνδυνοι από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή μας.

Οι επεμβάσεις αφορούσαν τον καθαρισμό της κοίτης με μηχανικά μέσα για την απομάκρυνση της βλάστησης και των προσχώσεων από φερτά υλικά. Δόθηκε προτεραιότητα επεμβάσεων καθαρισμού και ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία που διαχρονικά έχουν διαπιστωθεί ως κρίσιμα και επικίνδυνα για εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή του Δήμου μας.

Ενδεικτικά αναφέρονται σημεία ρεμάτων και ποταμών, όπου έγινε καθαρισμός:

Στη ΔΕ Μυστρά:  χειμ. Ξεριάς, Βλάσταρης και Προυσός (Αγ. Ιωάννης), ποτ. Παρορίτης (Παρόρι), ποτ. Σκωτίας (Μυστράς), ποτ. Κνακίωνας ή Μαγουλίτσα (από Αγ. Ειρήνη έως Μαγούλα), χειμ. Λεκάνα και Περδικάρης (Καραβάς), χειμ. Τεβετή θέση Λεύκο (Σουστιάνοι), χειμ. Ακόνα (Λογγάστρα).

Στη ΔΕ Σπάρτης: ποτ. Κνακίωνας ή Μαγουλίτσα (από Μαγούλα ως Πανεπιστήμιο), ποτ. Σκωτίας (από Μαγούλα ως Ριβιώτισσα) ποτ. Ξεριάς (από Lidl ως Ριβιώτισσα), ποτ. Παρορίτης (από Σκλαβική ως Νικολαρέϊκα), ρέματα στους οικισμούς Βαφειό, Καλάμι, Κοκκινόραχη, στο Αφισιού και στον Κλαδά.

Στη ΔΕ Πελλάνας: ποτ. Κάστορας στο Μαρμαρογέφυρο (Καστόρι), ποταμός από θέση Κουβαρά έως λεύκο (Βορδόνια), ποτ. Βοιρός (Πελλάνα) και χείμαρροι οικ. Παρδαλίου (Πελλάνα).

Στη ΔΕ Φάριδος: ρέμα Καλογερικό (Καμίνια), Ζαϊμάκι (Τραπεζαντή) Καβουρακιώτικο ρέμα (Λευκόχωμα), Ξηριάς στην περιοχή Λάκκους (Ανώγεια) Πετρόζουνο και Σκοτίας (Παλαιοπαναγιά), Ρασίνα και Σγουρνίτσα (Ξηροκάμπι).

Οι καθαρισμοί συνεχίζονται και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν επεμβάσεις και στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες Θεραπνών, Οινούντος και Καρυών.

Δεν έγιναν επεμβάσεις σε σημεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, η οποία έχει ήδη επέμβει σε ορισμένα σημεία (π.χ.  πέρασμα Πλατάνας, κ.α.) και έχει εκφράσει ρητή διαβεβαίωση για τον άμεσο καθαρισμό στη γέφυρα του Ευρώτα στην είσοδο της Σπάρτης και σε άλλα κρίσιμα σημεία, όπως στενό Βορδόνιας, στενό Καραβά, πέρασμα Σκούρας, σημείο συνάντησης Ρασίνα με τον Ευρώτα, σημεία όπου υπάρχουν γεφύρια στις εθνικές-επαρχιακές οδούς, κλπ.

Υπάρχει στενή συνεργασία με όλους τους φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται με δράσεις πολιτικής προστασίας, ώστε να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα και χιονοπτώσεις- παγετό στην περιοχή του Δήμου Σπάρτης.

Επίσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης (www.sparti.gov.gr) ψηφιακά έντυπα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με οδηγίες προστασίας από ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται κατά τη χειμερινή περίοδο, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και σωστή ενημέρωση των δημοτών.

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ