Στρατολογική Υπηρεσία Πελοποννήσου


Ανακοίνωση της Στρατολογικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου, που αφορά στην υποχρέωση όλων των αρρένων που έχουν γεννηθεί το έτος 2003, για υποβολή Δελτίου Απογραφής μέχρι 31 Μαρτίου 2021.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωρίζεται ότι οι άρρενες γεννημένοι το έτος 2003, έχουν υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής μέχρι την 31 Μαρ 2021. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr και προϋποθέτει οι στρατεύσιμοι να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), κωδικούς taxisnet, ΑΜΚΑ, Δελτίο Ταυτότητας καθώς και έγκυρη δνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να αντλήσουν από την ιστοσελίδα www.stratologia.gr

========