Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης


Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 26/2/2021 ημέρα Παρασκευή

- Στις 19:00

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ
1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος  του Δήμου οικ. έτους 2021 .... Εισηγήτρια:  κ.Γεωργία Δεδεδήμου

Επίσης, στις 20:00 την ίδια ημέρα

ΘΕΜΑΤΑ
1ο Περί ορισμού διαχειριστών των λογαριασμένων του Δήμου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος .... Εισηγητής: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία των περιφερειακών ΚΕΠ (αίτημα δημοτικών παρατάξεων Ενωμένοι Πολίτες Δήμου Σπάρτης, Δημοτική Ενωτική Κίνηση Δήμου Σπάρτης και Λαϊκή Συσπείρωση) .... Εισηγητές: κ.κ. Αργειτάκος Σταύρος, Βαλιώτης Ευάγγελος, Βουνάσης Αλέξανδρος.

=========