Δήμος Ευρώτα : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ευρώτα την Πέμπτη 10/12/2015 και ώρα 7:30 μ.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στη Σκάλα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών

Εισηγητής: Μπόλλας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με την καταχώρηση στο Κτηματολογικό Γραφείο Κροκεών του ακινήτου του Γυμνασίου Λυκείου με ΚΑΕΚ 301280423001

Εισηγητής: Μπόλλας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά με την αίτηση διαγραφής οφειλής λόγω τιμήματος εκποιημένου οικοπέδου  04 στο Ο.Τ.20, ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ΑΦΑΝΙΑ Δ.Κ. Σκάλας

Εισηγητής: Τσιμπίδης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση σχετικά με την αίτηση   του  Μαρινάκου Ανδρέα του Σαράντου, περί παραίτησης του δικαιώματος δικαιούχου εκποιημένου οικοπέδου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ΑΦΑΝΙΑ Δ.Κ. Σκάλας

Εισηγητής: Τσιμπίδης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση σχετικά με την αίτηση του  Χρυσικάκου Χρύσανθου του Ηλία, περί παραίτησης του δικαιώματος δικαιούχου εκποιημένου οικοπέδου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ΑΦΑΝΙΑ Δ.Κ. Σκάλας

Εισηγητής: Τσιμπίδης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση και επισκευή πρώην κοινοτικού καταστήματος και πνευματικού κέντρου Δ.Κ. Σκάλας»

Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας του Αστυνομικού Τμήματος Κροκεών

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση σχετικά με την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για την τήρηση διαθεσίμων Δήμου Ευρώτα και την τήρηση των λογαριασμών υπαλλήλων Δήμου Ευρώτα

Εισηγητής: Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση σχετικά με απόδοση κατανομών ποσών ως τακτική επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Νικηφόρος Βρεττάκος για τις λειτουργικές δαπάνες των παιδικών σταθμών και των χώρων άθλησης του Δήμου Ευρώτα

Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση σχετικά με αποδοχή και κατανομή ποσού 90.000,00 € από Υπ. Εσ., ως έκτακτη χρηματοδότηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες – Τροποποίηση προϋπολογισμού

Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση σχετικά με αποδοχή και κατανομή ποσού 236.788,94 € συνολικά, από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση αποκλειστικά και μόνο του προγράμματος κοινωνικής προστασίας (Ν.Δ. 57/73 και ΚΥΑ 2673/01) – Τροποποίηση προϋπολογισμού

Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση σχετικά με αποδοχή και κατανομή πιστώσεων από Υπ. Εσ. (Δ΄ Κατανομή από ΚΑΠ 2015) στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών δαπανών των σχολείων

Εισηγητής: Σάκκαρη Ιωάννα

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση σχετικά με μεταφορά χρεών

Εισηγητής: Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση σχετικά με λάθος ένδειξη

Εισηγητής: Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος