Σύλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Ν. Λακωνίας


Αρχαιρεσίες Συλλόγου Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Ν. Λακωνίας

Στη Σπάρτη και στα γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Σπάρτης επί της οδού Δωριέων 11 στις 11 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 συνήλθε σε σύγκλιση η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας προκειμένου να λάβει αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά είχαν συμπεριληφθεί στην πρόσκληση της Συνεδριάσεως.

Μεταξύ των θεμάτων συζητήθηκε και αποφασίστησε η κατάθεση πρότασης για ένταξη του Συλλόγου ως μέλος στην Πανελλήνια Ομοσπονδια Σωματείων - Συλλόγων ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη και στην Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Πελοποννήσου.

Στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας παρευρέθησαν ύστερα από πρόσκληση της προσωρινής Διοικούσας επιτροπής, και τους ευχαριστούμε θερμά για αυτό, οι:

Δαραμίλας Χρίστος, Βιολόγος,πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων ατόμων με Σακχαρώδη διαβήτη.

Τσούτσας Γεώργιος, Ιατρός, Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων ατόμων με Σακχαρώδη διαβήτη, ο οποίος και μίλησε για θέματα σχετικά με το Διαβήτη.

Καρούνου Αθανασία, Γραμματέας Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ Πελοποννήσου.

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την εκλογή του καινούριου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και της Ελεγκτικής επιτροπής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου απαρτίζεται από τους:

Σκιαδά Δήμητρα, Πρόεδρος

Γαλάνης Κωνσταντινος, Αντιπρόεδρος

Μπαρμπαγιάννης Κωνσταντίνος, Γραμματέας

Πρεκεζέ Παναγιώτα, Ταμίας

Βλαχάκης Θεόδωρος, Μέλος

Σταθόπουλος Αναστάσιος, Αν. Μέλος

Η Ελεγκτική Επιτροπή από τους:

Δούση Βασιλική

Καζή Παναγιώτα

Σακελλαροπούλου Άννα

Σύλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Ν. Λακωνίας