Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης.


 

Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας κ. Θανάση Δαβάκη για την πορεία υλοποίησης κατασκευής του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στη Σπάρτη, έδωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Νικιτιάδης.

Στην απάντησή του ο Υφυπουργός αναφέρει ότι στις 27/8/2010 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Τ και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Λακωνίας, με αντικείμενο την εκπόνηση όλων των μελετών για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου (πρώην ΧΥΜΟΦΙΞ), την πρόταση για απόδοση νέων χρήσεων σε αυτό καθώς και την ανέγερση του νέου κτηρίου του Μουσείου. Σύμφωνα με την σύμβαση αυτή, φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, ορίστηκε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Λακωνίας, η οποία και θα ορίσει τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, καθώς και την Προϊσταμένη Αρχή της μελέτης.

Στη συνέχεια της απάντησής του ο αρμόδιος Υφυπουργός ενημέρωσε τον κ. Δαβάκη, ότι η Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του ΥΠ.ΠΟ.Τ θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην εκπόνηση της εν λόγω μελέτης μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της. Τέλος, επισήμανε ότι στη Συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λακωνίας στις 19/4/2010, υπήρξε ομόφωνη απόφαση για την υπογραφή της Σύμβασης και αποφασίστηκε η έγκριση πίστωσης ύψους 1.200.000€ για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου. Επίσης, εγκρίθηκε πίστωση 120.000€ για την κατεδάφιση του μη διατηρητέου τμήματος του ΧΥΜΟΦΙΞ στο χώρο που προβλέπεται να κατασκευαστεί το νέο Μουσείο.

Μετά την εξέλιξη αυτή, κ. Δαβάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σύμφωνα με τα λεχθέντα του κ. Υφυπουργού πρέπει να αναζητηθεί ένα μέρος ενεργειών και από τη τεχνική υπηρεσία της πρώην Νομαρχίας Λακωνίας η οποία σήμερα ανήκει στη νέα Περιφερειακή Διοίκηση. Στο μερίδιο ευθύνης που σε αυτή αναλογεί, είμαι βέβαιος ότι τα στελέχη της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα κάνουν απολύτως το καθήκον τους προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία..»