Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 11/11/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 189.00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο Έκφραση θέσης σχετικά με τα προβλήματα στη λειτουργία του Νοσοκομείου Σπάρτης και των Αγροτικών Ιατρείων που λειτουργούν στην περιφέρεια του Δήμου Σπάρτης.

2ο Έκφραση θέσης σχετικά με την υποβάθμιση του Τ.Ε.Ι. Σπάρτης

3ο Περί ορισμού  εκπροσώπων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ ΤΑΫΓΕΤΟΥ» Α.Ε.

Εισηγ.: κ. Δήμαρχος

4ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπαλαίωση Δημοτικού Κτιρίου (πρ.Ξανθάκου) – 1ος ειδικός προϋπολογισμός», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου

Εισηγ.: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος