Δήμος Ανατολικής Μάνης : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - 11/4/2011.


Στη συνεδρίαση της 11ης Απριλίου 2011 το Δ.Σ. του Δήμου Ανατολικής Μάνης , προχώρησε στη λήψη  αποφάσεων για δύο σημαντικά θέματα που αφορούν την  οικονομική και  τουριστική προοπτική του Δήμου καθώς επίσης και την καθημερινότητα του δημότη Ανατολικής Μάνης.

 

Συγκεκριμένα με απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία οδού πρόσβασης σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων στη θέση Φτερέας περιοχής Δ.Δ. Μυρσίνης».

Θα πρέπει να σημειωθεί,  ότι, η απόφαση ελήφθη μετά και το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,  με το οποίο γνωστοποιήθηκε στη Δημοτική Αρχή  Ανατολικής Μάνης ότι θα πρέπει να προχωρήσει στη διάνοιξη δρόμου πρόσβασης, επειδή απαιτείται επείγουσα εγκατάσταση του δεματοποιητή στη θέση Φτερέα, λόγω απειλής υψηλών προστίμων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.

 

Επιπλέον το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία ενέκρινε αφ΄ ενός μεν την οριστική μελέτη του έργου «ΛΙΜΑΝΙ ΓΥΘΕΙΟΥ» (μελέτη η οποία διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πελοποννήσου) αφ΄ ετέρου την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ - ειδικότερα τη φάση που αφορά την επέκταση του προσήνεμου μώλου  με προϋπολογισμό έργου 15.860.000,00€-. Σύμφωνα  με την τεχνική έκθεση της μελέτης ο προσήνεμος μώλος επεκτείνεται κατά 110 μ. προς βόρεια στην ίδια κατεύθυνση του υφιστάμενου μικρού τμήματος με το ίδιο πλάτος 13,65 μέτρα, ώστε το συνολικό μήκος που προκύπτει  να ανταποκρίνεται στην ανάγκη κάλυψης των διαστάσεων των πλοίων  που αναμένεται να χρησιμοποιήσουν το λιμάνι.

Τα κρηπιδώματα της δυτικής πλευράς του μώλου που προκύπτουν από το υφιστάμενο τμήμα και την επέκταση μπορούν να εξυπηρετήσουν Ε/Γ – Ο/Γ πλοία μήκους μέχρι 150 μ.

Τα κρηπιδώματα της ανατολικής πλευράς μπορούν να εξυπηρετήσουν κρουαζιερόπλοια μήκους μέχρι 200 μ.

Επίσης προβλέπονται και όλες οι απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (ύδρευση πλοίων και ηλεκτροφωτισμός της περιοχής που αναμορφώνεται).

Για το έργο θετική απόφαση παράλληλα έχει λάβει και η Δημοτική Κοινότητα Γυθείου.

Η οριστική μελέτη του έργου , η οποία είχε εκπονηθεί το 2003 από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας εγκρίθηκε πριν λίγες ημέρες από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.