Δήμος Ευρώτα : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ευρώτα την Τρίτη 3/11/2015 και ώρα 7:30 μ.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στη Σκάλα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση της αρ.  81 / 2015 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος»
Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση της αρ.  82 / 2015 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος»
Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά με παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Μπόλλας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση σχετικά με συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση σχετικά με αποδοχή και κατανομή πιστώσεων από Υπ. Εσ. (Γ΄ Κατανομή από ΚΑΠ 2015) στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων
Εισηγητής: Σάκκαρη Ιωάννα

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση σχετικά με αποδοχή και κατανομή πιστώσεων από Υπ. Εσ. για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2015 (ΣΑΤΑ)
Εισηγητής: Τσιμπίδης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση σχετικά με απόδοση κατανομών ποσών ως τακτική επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Νικηφόρος Βρεττάκος για τις λειτουργικές δαπάνες των παιδικών σταθμών και των χώρων άθλησης του Δήμου Ευρώτα
Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση σχετικά με δαπάνες μετακίνησης Δημάρχου (άρθρο 140 Ν. 3463 / 2006)
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση σχετικά με την αίτηση της Δρανδάκη Αναστασίας του Απόστολου, περί παραίτησης του δικαιώματος δικαιούχου εκποιημένου οικοπέδου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ΑΦΑΝΙΑ Δ.Κ. Σκάλας
Εισηγητής: Τσιμπίδης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση σχετικά με επιβολή προστίμων για αλλοίωση ενδείξεων υδρομέτρου
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση σχετικά με επιβολή προστίμων για αλλοίωση ενδείξεων υδρομέτρου
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση σχετικά με μεταφορά χρεών κλήσεων
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση σχετικά με διαγραφή τελών νεκροταφείων
Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση σχετικά με λάθος ένδειξη
Εισηγητής: Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος  – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση σχετικά με μεταγραφή χρεών
Εισηγητής: Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος  – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση σχετικά με διαγραφή χρεών
Εισηγητής: Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος  – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση σχετικά με διευκολύνσεις – απαλλαγές από τέλη και άλλες υποχρεώσεις των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο
Εισηγητής: Μένεγας Σωτήριος – Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση της «Εταιρείας Αναπτύξεως Βόρειων και Βορειοανατολικών Κοινοτήτων Λακεδαίμονος Νομού Λακωνίας Α. Ε.» με το διακριτικό τίτλο Αναπτυξιακή Εταιρεία Λακωνίας «Πάρνωνα Ταϋγέτου» Α.Ε.
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (αρ. πρωτ. Εισήγησης Οικονομικής Υπηρεσίας 19554 / 07-10-2015)
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (αρ. πρωτ. Εισήγησης Οικονομικής Υπηρεσίας 21291 / 30-10-2015)
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (αρ. πρωτ. Εισήγησης Οικονομικής Υπηρεσίας 21292 / 30-10-2015)
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (αρ. πρωτ. Εισήγησης Οικονομικής Υπηρεσίας 21293 / 30-10-2015)
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (αρ. πρωτ. Εισήγησης Οικονομικής Υπηρεσίας 21294 / 30-10-2015)
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (αρ. πρωτ. Εισήγησης Οικονομικής Υπηρεσίας 19260 / 02-10-2015)
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ευρώτα, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας «ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 85 ΧΑΝΙΑ ΚΡΟΚΕΩΝ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ» - Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Γρυπιώτης Ιωάννης – Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση σχετικά με την εκτέλεση  της  υπηρεσίας  λειτουργίας κινητής μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων
Εισηγητής: Γρυπιώτης Ιωάννης - Δήμαρχος