Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 2/11/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο Περί τροποποιήσεως  προϋπολογισμού  για « Προμήθεια  σίτισης μουσικού  σχολείου  Δήμου Σπάρτης για το σχολικό έτος  2015-2016»

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

2ο Περί  τροποποιήσεως προϋπολογισμού για  «Προμήθεια εντύπων  και υλικών  μηχανογράφησης και πολλαπλών  εκτυπώσεων  Δ.Ε.Μυστρά»

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Υποβολή αιτήματος στο Δ/νση Δασών Ν. Λακωνίας για παραχώρηση χώρου γειτνιάζοντος στον ΧΑΔΑ Πελλάνας για εγκατάσταση ΧΥΤΥ, ΚΔΑΥ & Μονάδας Μηχανικής Διαλογής ΑΣΑ και Κομποστοποίησης

Εισηγητής:  κ.Δήμαρχος

4ο Μετονομασία  3ου Γυμνασίου Σπάρτης – προσθήκη προσωνυμίας

Εισηγητής:  κ.Νικόλαος Δούνιας

5ο Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού  και τεχνικού προγράμματος  οικον. έτους 2015  για «Προμήθεια  στεγάστρων και κιγκλιδωμάτων  ΤΚ Αμυκλών»

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2015  για την υλοποίηση  της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια  ασφαλτομίγματος  για επούλωση λάκκων ΔΕ Σπαρτιατών»

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Περί τροποποίησης  προϋπολογισμού  για το έργο «Αποκατάσταση καταρρεύσαντος  τοιχείου  στην Τ.Κ. Περιβολίων»

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Περί  τροποποίησης  προϋπολογισμού  για το έργο « Αντιστήριξη  κατολισθαίνοντος  πρανούς  επί της Επαρχ.οδού  Λογγάστρας – Βορδόνιας  εντός  οικισμού Σουστιάνων»

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

9ο  Περί τροποποίησης  προϋπολογισμού  και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος  έτους 2015 για το έργο «Επείγουσα αποκατάσταση οδού Καραβά- Λογγάστρα  στην Χ.Θ 2+100 λόγω πλευρικής κατάρρευσης»

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

10ο Εξουσιοδότηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιϊα και Τεχνικά έργα στην Τ.Κ. Τρύπης» του  Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Τοπικής Κοινότητας Τρύπης

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Εξουσιοδότηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης για την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις  κοινοχρήστων χώρων  και  κοιμητηρίου Τ.Κ. Τρύπης» του  Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Τοπικής Κοινότητας Τρύπης

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

12ο Συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής και οριστικής παραλαβής  έργου «Ολοκλήρωση  δικτύου αποχέτευσης  Γέφυρας Μονεμβάσιας»

Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο  Περί αγοράς οικοπέδου  στον οικισμό  Κοκκινόραχης  της ΔΚ Σπαρτιατών.

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

14ο Περί αγοράς εκτάσεως/ων για ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ)

Εισηγητής:  κ.Δήμαρχος

15ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα στις Τ.Κ. Ανωγείων και Παλαιοπαναγιάς», αναδόχου Κων/νου Λαδά.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

16ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ Οινούντος»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

17ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

18ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΑΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

19ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση του κωδικού: «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης τροχαίας κίνησης-πληροφοριακές κλπ»

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

20ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για ΕΝ.Φ.Ι.Α Οικονομικού έτους 2015    (Ν.4223/2013)

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

21ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ (1ος Ε.Π.)»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

22ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Κατασκευή δικτύου άρδευσης στο Παλαιολόγιο»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

23ο Περί έγκρισης δαπανών για την εορτή Οσίου Νίκωνος – ψήφιση πίστωσης – συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος