Αστυνομική επιχείρηση στη Λακωνία


Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συνελήφθησαν πενήντα τρία (53) άτομα, προσήχθησαν εκατόν σαράντα οκτώ (148) και έγινε έλεγχος σε οκτακόσια εξήντα επτά (867)

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε εξακόσια πενήντα οκτώ (658) οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά τριακόσιες δεκατέσσερις (314) παραβάσεις

Κατασχέθηκαν φυτά κάνναβης, μηχανισμοί εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας (taser), προϊόντα απομίμησης κ.α.

Οι αστυνομικοί έλεγχοι στοχεύουν στην πρόληψη και στην καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν από την 21.10.2015 έως και 24.10.2015, ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις στις ευρύτερες περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας.

Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου. 

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έλεγχοι σε οκτακόσια εξήντα επτά (867) άτομα, εκ των οποίων εξακόσια εξήντα πέντε (665) ήταν ημεδαποί και διακόσια δύο (202) ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε εξακόσια πενήντα οκτώ (658) οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν εκατόν σαράντα οκτώ (148) άτομα, από τα οποία ογδόντα εννέα (89) ήταν ημεδαποί και πενήντα εννέα (59) ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν πενήντα τρία (53) άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

Ένας (1) ημεδαπός και ένας (1) αλλοδαπός στην Αργολίδα, για καταδικαστικά έγγραφα.

Ένας (1) ημεδαπός στην Αργολίδα, γιατί κατείχε προϊόντα απομίμησης (ζευγάρια υποδημάτων), τα οποία έφεραν εμπορικά σήματα επώνυμων εταιριών.

Μία (1) ημεδαπή στην Αρκαδία, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Ένας (1) ημεδαπός στην Αρκαδία, για καταδικαστικό έγγραφο.

Τρείς (3) αλλοδαποί στην Αρκαδία, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

Δύο (2) ημεδαποί στην Κορινθία, για κλοπή.

Ένας (1) ημεδαπός στην Κορινθία, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο.

Έντεκα (11) ημεδαποί και τρεις (3) αλλοδαποί στην Κορινθία, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τέσσερις (4) ημεδαποί στην Κορινθία, για παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού.

Τρεις (3) αλλοδαποί στην Κορινθία, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

Ένας (1) ημεδαπός στη Λακωνία, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστικό έγγραφο, καθώς και Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Καλαμάτας.

Πέντε (5) αλλοδαποί στη Λακωνία, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Δύο (2) ημεδαποί στη Λακωνία, για παράβαση του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας.

Δύο (2) ημεδαποί στη Μεσσηνία, για ναρκωτικά.

Τρείς (3) ημεδαποί στη Μεσσηνία, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ένας (1) ημεδαπός στη Μεσσηνία, για καταδικαστικό έγγραφο.

Ένας (1) ημεδαπός στη Μεσσηνία, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Ένας (1) αλλοδαπός στη Μεσσηνία, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πέντε (5) αλλοδαποί στη Μεσσηνία, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά τριακόσιες πέντε (305) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επτά (7) παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού και δύο (2) παραβάσεις για στέρηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, ενώ κατασχέθηκαν:

Προϊόντα απομίμησης (-34- ζευγάρια υποδημάτων), στην Αργολίδα.

Είδη παραεμπορίου (χαλιά), στην Κορινθία.

Δύο (2) μηχανισμοί εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας (taser), τρείς (3) συσκευές εκτόξευσης χημικών ουσιών (σπρέι πιπεριού) και μεταλλική πτυσσόμενη ράβδος, στην Λακωνία.

Πέντε (5) φυτά κάνναβης, στη Μεσσηνία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και στην καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.