Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 19/10/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής:  κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

2ο Ίδρυση Τράπεζας Αίματος Δήμου Σπάρτης

Εισηγητής:  κ.Αλέξανδρος Βουνάσης

3ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Εορταστικό στολισμό Δήμου Σπαρτιατών».

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015 αναφορικά με την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ».

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για καταβολή Προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Πρακτική άσκηση σπουδαστή Τ.Ε.Ι. στο Δήμο για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Περί εγκρίσεως δαπανών για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου – Ψήφιση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Επισκευή φθαρμένου τοίχου περίφραξης νεκροταφείου Πελλάνας.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

9ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΔΩΡΕΑΣ  Ν.ΓΟΥΔΕ» αναδόχου ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

10ο Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΔ ΒΛΑΧΙΩΤΗ», αναδόχου Κ/Ξ Ματθαίος Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία – Ολύμπιος ΑΤΕ

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

11ο Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Βελτίωση γηπέδου τ.κ Γεωργιτσίου»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

12ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Βελτίωση-διαμόρφωση κοινοτικών καταστημάτων τ.κ. Γκοριτσάς και Σκούρας»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περίφραξης και διαμόρφωση αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Σκούρας» αναδόχου Ιωάννη Μπορέτου

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

14ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Γεφυράκι στην τ.κ. Σκούρας» αναδόχου Σουρλή Χαράλαμπου

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

15ο Εξέταση αιτήματος του κ.Παναγάκου Δημητρίου του Βασιλείου περί καθορισμού ειδικής χρήσης γης στο ισόγειο κατάστημα κτιρίου επί της οδού Πλαταιών αρ.32 στη Σπάρτη – ΟΤ 178Α.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

16ο Διόρθωση-συμπλήρωση της αριθ.502/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2016».

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

17ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Επισκευή μεταφορικών μέσων», «Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων» και «Επισκευή μεταφορικών μέσων».

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

18ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για λογιστική τακτοποίηση λόγω ανάκλησης υπόλοιπο χρηματοδότησης για το  έργο «Αξιοποίηση εκτάσεως δωρεάς Ν.Γουδέ»

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

19ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Διαγραμμίσεις οδών, διαβάσεων κ.λ.π. Δήμου Σπάρτης»

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

20ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

21ο Εξουσιοδότηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση παιδικής χαράς και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πλατείας Δούκα» του  Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

22ο Έγκριση της αριθ.49/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015»

Εισηγητής:  κ.Σάββας Βελισσάρης

23ο Έγκριση της αριθ.66/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015»

Εισηγητής:  κ.Αλέξανδρος Βουνάσης

24ο Περί εγκρίσεως δαπανών για την Εορτή Αεροπόρων στο Γεωργίτσι – Ψήφιση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

25ο Περί συγκρότησης επιτροπής  παραλαβής προμήθειας μελανιών, τόνερ και συναφών αναλωσίμων ειδών για την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

26ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής των προμηθειών για την συνδιοργάνωση συνεδρίου με το ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

27ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου άρδευσης στην τ.κ. Θεολόγου»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

28ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στην τ.κ.Καρυών»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

29ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΚ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ”

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

30ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου “Διανοίξεις –διαμορφώσεις οδών περιοχών  πράξεων εφαρμογής (Χαρίσιο Αγ.Ειρήνη –Πλατανιστά)”

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

31ο Χορήγηση αδειών εκθέσεως τοπικών προϊόντων στη «Γιορτή Κάστανου στην Άρνα 2015»

Εισηγητής:  κ.Σταύρος Αργυρόπουλος