Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 7/10/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο Χορήγηση-ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς 2ου εξαμήνου 2015

Εισηγητής:  κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

2ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για φόρο 3% εργολάβων

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για τη δαπάνη: «Έκδοση αντιγράφων συμβολαίων από συμβολαιογράφους – υποθηκοφύλακες για έκδοση πράξεων προσδιορισμού ακινήτων κλπ»

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Εργασίες καθαρισμού αγροτικών δρόμων ενόψει της χειμερινής περιόδου»

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΧΩΡΟΥ KAI  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΒΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ  KTIΡΙΟΥ ΓΙΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  Τ.Κ  ΜΑΓΟΥΛΑΣ», αναδόχου Ιωάννη Τσάκωνα

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

6ο Περί συγκρότησης επιτροπών  παραλαβής προμηθειών «υλικών για βελτίωση βοσκοτόπων Δ.Ε ΜΥΣΤΡΑ» και «υλικών για εξοπλισμό πυροπροστασίας».

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Περί συγκρότησης επιτροπής  παραλαβής ρουχισμού (στολών) για την δημοτική αστυνομία.

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης  «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στα πλαίσια της εκδήλωσης «Γιορτή Κάστανου στην Άρνα 2015»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

9ο Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης «Δημιουργία μίας θέσης στάθμευσης οχημάτων για την εξυπηρέτηση του ΑΜΕΑ κ.Βεργύρη Ελένη επί της οδού Αρχιδάμου αριθ.77-79, στη Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

10ο Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του   έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

11ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Εξοπλισμός εργαστηρίων φυσικού αερίου ΕΕΚ Σπάρτης

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

12ο Έγκριση πρώτου (1ου ) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου ΜΠΟΚΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ & ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΑΓΟΥΛΑΣ», αναδόχου Σουρλή Ελευθερίας

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

14ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΕΕΛ ΜΟΛΑΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ)»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

ΕΠΙΣΗΣ, 07-10-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00

Περί έγκρισης απολογισμού - ισολογισμού Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2014.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος