Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

 

 

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 13η Απριλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21.00

 

Τα θέματα θα είναι :

 

1ο: Περί καθορισμού βοσκήσιμων εκτάσεων και σύνταξης βεβαιωτικού καταλόγου δικαιώματος βοσκής έτους 2011.

Εισηγητής   ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης

 

2ο: Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «οδοποιία Αλευρούς» αναδόχου Αντωνίου Καούρη.

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Βέργαδος

 

3ο:   Περί εγκρίσεως 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή αποθήκης στον οικισμό Καλύβια», αναδόχου Αναστασίου Ζέρβα.

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

 

4ο: Περί εγκρίσεως 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «πλατεία Άρνας», αναδόχου Θεοδώρου Κούλη.

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Νικήτας Βλάχος

 

5ο: Περί εγκρίσεως 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «πλατεία Αγόριανης», αναδόχου Δημητρίου Μουτή.

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Βέργαδος

 

6ο:   Περί εγκρίσεως 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «επισκευή – συντήρηση ακινήτων του Δήμου», αναδόχου Νικολάου Μάνη

Εισηγητής   ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης

 

7ο: Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «δημοτική οδοποιία Χρυσάφων – Καλλονής – Αγριάνων – Κεφαλά» αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου.

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Κοκκίνης

 

8ο: Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «οδοποιία Δήμου» αναδόχου Ι.Γομάτου & ΣΙΑ Ε.Ε. (δημοτική ενότητα Πελλάνας)

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Βέργαδος

 

9ο:   Περί εγκρίσεως 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού και λεβητοστασίου κολυμβητηρίου».

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

 

10ο:   Περί σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Ευρώτα για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΣΠΑ του Δήμου Ευρώτα.

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης