Δήμος Σπάρτης


Άμεση επέμβαση του Δήμου Σπάρτης στον πρώτο προσβεβλημένο από το κόκκινο σκαθάρι φοίνικα, που εντοπίστηκε στην πόλη της Σπάρτης


Κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων προστασίας (καθαρισμός, αυτοψία, εγκατάσταση συστήματος σωληνώσεων και διαβροχή με κατάλληλο φυτοπροστατευτικό σκεύασμα) που διενεργούνται στους φοίνικες της Σπάρτης, διαπιστώθηκε δυστυχώς στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης η προσβολή ενός φοίνικα από το κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών.

Ο Δήμος Σπάρτης ενημέρωσε άμεσα τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας και προέβη στην προβλεπόμενη διαδικασία αντιμετώπισης, με σκοπό την τοπική απομόνωση της προσβολής και την αποτροπή επέκτασής της.

Ειδικότερα το συνεργείο, υπό την επίβλεψη γεωπόνου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, προέβη στη μηχανική εξυγίανση (αφαίρεση, απομάκρυνση και ταφή του φυλλώματος) του προσβεβλημένου φοίνικα, στη διαβροχή των τομών με εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν και την κάλυψη της κορυφής με ειδικό δίχτυ.

Η εξέλιξη της προσβολής παρακολουθείται στενά, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι αυτοψίες και οι προγραμματισμένες εργασίες προστασίας στους υπόλοιπους ιστορικής και αισθητικής αξίας φοίνικες της Σπάρτης.

3/9/2015

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ