Σχολικοί τροχονόμοι


Σχολικοί τροχονόμοι για το 5ο  Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης

Από το 5ο Δημοτικό σχολείο Σπάρτης ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2015 – 2016 θα λειτουργήσει ο θεσμός του σχολικού τροχονόμου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες, να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου, μέχρι και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015.

Η ΔΙΕΥΘΎΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, Μ.Α.

===================================================

Σχολικοί τροχονόμοι για το 7ο  Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης

Από το 7ο Δημοτικό σχολείο Σπάρτης ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2015 – 2016 θα λειτουργήσει ο θεσμός του σχολικού τροχονόμου. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες, να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου, μέχρι και την  Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ