Περιφέρεια Πελοποννήσου.


 

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και η Υπουργός Απασχόλησης για την τόνωση της απασχόλησης.

 

 

Στο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης υπεγράφη στις 4/4/2011 Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την Περιφερειακή Απασχόληση ανάμεσα στην υπουργό Απασχόλησης, κ. Λούκα Κατσέλη και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Πέτρο Τατούλη. Το Πρόγραμμα στήριξης ανέργων στοχεύει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και είναι μία παρέμβαση με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς εργασίας.


Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανέλαβε την υποχρέωση για εκχώρηση πόρων, όπως επίσης και την διαχείριση τους, ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  Από το συνολικό ποσό τα 13 εκατ. αντιστοιχούν στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας και τα 10 εκατ. στο Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Στήριξης Εργασίας. Μεταξύ άλλων το πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα σε 4.500 ανέργους να απασχοληθούν με παροχή ασφάλισης, προκειμένου να τονωθεί αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο η αγορά εργασίας.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Τατούλης δήλωσε την ικανοποίησή του για την προσέγγιση του υπουργείου σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, η οποία είναι σύμφωνη με την αντίληψη της αιρετής περιφέρειας σε   ό, τι αφορά τη σύγχρονη πολιτική για την απασχόληση. «Η τοπική κοινωνική οικονομία αποτελεί για εμάς βασικό στοιχείο ανάπτυξης. Με αίσθηση ευθύνης αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό των συγκεκριμένων δράσεων, οι οποίες είναι ένα μόνο κομμάτι της διασφάλισης της πολύτιμης κοινωνικής συνοχής. Η αιρετή περιφέρεια σχεδιάζει ένα πλέγμα δράσεων, με ολοκληρωμένα και σύγχρονα εργαλεία, προκειμένου να διασφαλίσει όχι απλώς απασχόληση στους πολίτες, αλλά εργασία και ευημερία. Μόνο μέσα από την ανάπτυξη και την ισχυροποίηση της τοπικής μας οικονομίας θα εξασφαλίσουμε ουσιαστικά αγαθά, με υπαρκτά οφέλη για την κοινωνία», τόνισε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Τατούλης. 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν την πρόθεσή τους να εργαστούν για την προώθηση καινοτόμων δράσεων για την τοπική ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασίας, να συνεργαστούν για την ανάπτυξη εργαλείων, που επιτρέπουν την αξιολόγηση ως προς τα αποτελέσματα της προαναφερόμενης δράσης και να αναπτύξουν συντονισμένες δράσεις αναφορικά με την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα τοπικής ανάπτυξης, καινοτόμου και εξωστρεφούς αλλά και κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να συμβάλλουν στη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών και προϋποθέσεων για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.