Λακωνία - Κτηματολόγιο


Παράταση δόθηκε για την κτηματαγράφηση στη Λακωνία


Παρατείνεται μέχρι την 30/11/2019 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού στις περιοχές της Λακωνίας.
=======