Λακωνία - Κτηματολόγιο


Παράταση δόθηκε για την κτηματαγράφηση στη Λακωνία


Παρατείνεται, μέχρι την 8η Ιουλίου 2019, μετά από απόφαση του Ελληνικού Κτηματολογίου, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού, στις περιοχές της Λακωνίας.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κάτοικους εξωτερικού είναι η 7 Οκτωβρίου 2019.

========