Λακωνία - Κτηματολόγιο


Παράταση δόθηκε για την κτηματαγράφηση στη Λακωνία


Παρατείνεται, μέχρι την 30/9/2019, μετά από απόφαση του Ελληνικού Κτηματολογίου, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού, στις περιοχές της Λακωνίας.
=======