Νοσοκομείο ΜΟΛΑΩΝ


Προς

κο Διοικητή 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

17/8/2015

ΘΕΜΑ: Μετακίνηση ιατρού ΜΠΑΚΙΔΗ ΣΟΦΟΚΛΗ από το Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ Μολάων στο Γ.Ν. Σπάρτης - Ν.Μ Σπάρτης (αριθ. απόφ. 24928/13-08-2015).

Κύριε Διοικητά,

Διαμαρτυρόμαστε για τη μετακίνηση του τελευταίου παθολόγου που έχει μείνει στο Νοσοκομείο Μολάων προς το Νοσοκομείο της Σπάρτης. Με αυτή σας την απόφαση, κλείνετε την παθολογική κλινική του Νοσοκομείου Μολάων, το οποίο μένει χωρίς τη βασική ειδικότητα του παθολόγου, βάζοντας έτσι σε πολύ μεγάλο κίνδυνο τους συμπολίτες μας.

Γνωρίζουμε βεβαίως το πρόβλημα που υπάρχει και στο Νοσοκομείο της Σπάρτης, αλλά με αυτή σας την ενέργεια, ούτε το πρόβλημα λύνετε και παράλληλα αδικείτε κατάφωρα την περιοχή του Δήμου Μονεμβασίας.

Ζητούμε να επανεξετάσετε το θέμα, ώστε να παραμείνει ανοικτή η παθολογική κλινική του Νοσοκομείου Μολάων.

 

                                                       Ο Δήμαρχος

                                                    Ηρακλής Τριχείλης