ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ.


 

30/3/2011

Την ένταξη του έργου " Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γερακίου" στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013» υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος.

Προηγήθηκε η θετική αξιολόγησή τους από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου.

 

Συγκεκριμένα :

 

«Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γερακίου» προϋπολογισμού 591.000 €.

Περιλαμβάνει τις απαιτούμενες επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης (πρωτεύοντας συλλεκτήρας, δευτερεύοντες αγωγοί) για την πλήρη κάλυψη της ανατολικής επέκτασης του οικισμού Γερακίου Δήμου Ευρώτα.