Τελωνείο Γυθείου


Εκποίηση αζήτητων εμπορευμάτων κυριότητας Δημοσίου


Το Τελωνείο Γυθείου διακηρύσσει Δημοπρασία για την εκποίηση αζήτητων εμπορευμάτων κυριότητας Δημοσίου και υποκείμενων σε δασμούς κ.λ.π. φόρους.

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Τελωνειακό Κατάστημα την 10η του μηνός Αυγούστου 2015 και ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11.00 μέχρι 12.00 που μπορεί να παραταθεί για μία ώρα ακόμη εάν δίνονται προσφορές.