2018


«Απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων και Παραµονή Εκδροµέων σε Εθνικούς ∆ρυµούς, ∆άση και Ευπαθείς Περιοχές»

ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων και Παραµονή   Εκδροµέων  σε  Εθνικούς    ∆ρυµούς, ∆άση και Ευπαθείς   Περιοχές»
 
1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχηµάτων και η παραµονή εκδροµέων στα ∆ασικά Συµπλέγµατα Πάρνωνα, Αν. Ταϋγέτου, Ζάρακα, Αναδασώσεις  Βρεσθένων και Βασιλακίου. σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2018 τις ηµέρες που υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς µε δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5. Επίσης την ίδια χρονική περίοδο και µε δείκτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς 4 και 5 απαγορεύεται η διέλευση περιπατητών στο Φαράγγι του Οιτύλου από Ε.Ο. Αρεόπολης–Καλαµάτας µέχρι την Ι.Μ. Σπηλαιώτισσας, καθώς και η διέλευση οχηµάτων στο δρόµο από Μονή ∆εκούλου προς Φαβάτου.
 
2. Εξαιρούνται του µέτρου της απαγόρευσης κάτοικοι και κτηνοτρόφοι που διαµένουν ή δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένες θέσεις εντός των ανωτέρω δασικών συµπλεγµάτων καθώς και οι έχοντες ειδική άδεια του ∆ασαρχείου της περιοχής.
 
3. Επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχηµάτων καθ’ όλο το 24ωρο στους κατωτέρω δρόµους :
∆ασικό Σύµπλεγµα Πάρνωνα
    1.  Από Καρυές προς Αγ. Πέτρο Κυνουρίας Π.Ε. Αρκαδίας   
    2.  Από Βαµβακού µέσω του δάσους προς Αγ. Πέτρο, προς καταφύγιο Ε.Ο.Σ., προς Καστάνιτσα, προς Πολύδροσο, προς Αγριάνους και προς Καλλιθέα.  
    3.  Από καταφύγιο ∆ασαρχείου Σπάρτης προς Αγ. Βασίλειο, Πλατανάκι, Παλαιοχώρι και Κοσµά. 
    4.  Από Πολύδροσο µέσω θέσης «Ψητό » προς Κοσµά.   
    5.  Από Βασαρά προς Βέροια – Πολύδροσο – Μονή Αγ. Αναργύρων.
 
  ∆ασικό Σύµπλεγµα Αν. Ταϋγέτου
   1.  Από Μυστρά προς Ταϋγέτη µέχρι Κατασκηνώσεις.
   2.  Από Ανώγεια προς Σωτήρα, Σοχά, Αναβρυτή – Αγ. Ιωάννη.
   3.  Από Παλαιοπαναγιά προς θέση «Μαγγανιάρη» µέχρι τη θέση «Βάρδα»
        και καταφύγιο Ταϋγέτου.
   4.  Από Ξηροκάµπι µέχρι Κουµουστά.
   5.  Από Γοράνους µέχρι Μονή Γόλας.

  4. Από την προηγουµένη όταν δηµοσιοποιείται ο ηµερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) , παρουσιάζει και τις περιοχές που θα εφαρµόζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων, εκδροµέων στις οποίες εκτιµάται κατάσταση κινδύνου 4(πολύ υψηλή) και 5(κατάσταση συναγερµού).
   
Παρακαλούµε τους αποδέκτες να ενεργήσουν καταλλήλως και σύµφωνα µε την αρµοδιότητά τους για τη σήµανση και τον έλεγχο των προαναφερθέντων περιοχών, καθώς και την ενηµέρωση των κατοίκων.  
    
5.    Οι παραβάτες  διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.
Ενηµερώνουµε τους πολίτες της Λακωνίας ότι καθ’ όλη την διάρκεια της θερινής περιόδου θα διενεργούνται έλεγχοι από εξουσιοδοτηµένα όργανα και τους καλούµε να συνδράµουν το έργο και την προσπάθεια των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων, ώστε η αντιπυρική περίοδος να στεφθεί από επιτυχία.
 
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΤΖΑΝΕΤΕΑ

======