Δήμος Μονεμβασίας - Κοινωνική Πολιτική


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα οχτώ (18) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, ως εξής: εννέα (9) εργάτες καθαριότητας για τέσσερις (4) μήνες, πέντε (5) οδηγούς απορριμματοφόρου για έξι (6)μήνες, έναν (1) χειριστή μηχανημάτων έργου – ισοπεδωτή για πέντε (5) μήνες & τρείς (3) Χειριστές Μηχανημάτων Έργου – Εκσκαφέα- Φορτωτή για πέντε (5) μήνες. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Δήμο μέχρι και την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες; επικοινωνήστε: 2732360524

http://www.monemvasia.gov.gr/LinkClick.aspx?fileticket=AMPXspYK1ug%3d&tabid=332