Δημοτικό Σχολείο Αγγελώνας - ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ.


 

 

Δεν εισακούστηκε η τεκμηριωμένη θέση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αγγελώνας εναντίον της συγχώνευσης-κατάργησης του. Όμως δηλώνουν αποφασισμένοι να παλέψουν.

 

Μιλήσαμε με την γραμματέα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δ.Σ Αγγελώνας κα. Καπελέρη Μαρία , η οποία μας είπε " Είναι κρίμα τέτοια σχολεία να κλείνουν !!! Το προαύλιο του σχολείου και το γύρω οικόπεδό του , που αν διακρίνετε είναι με δέντρα , καλύπτει να οικοδομηθούν άλλα πέντε σχολεία. Πως λοιπόν να αφήσουμε τα παιδιά μας να πάνε σε ένα ακατάλληλο κτίριο υποδοχής ,το οποίο για προαύλιο δεν έχει ούτε πενήντα τετραγωνικά ;;; , δεν έχει ούτε και αίθουσες να τα υποδεχθεί ολα, γιατί το σχολείο της Συκέας που μας προορίζουν, έχει μόνο τέσσερεις αίθουσες για τις Α' ,Β' ,Γ΄και Δ' Δημοτικού ,ενώ τις τάξεις Ε' και ΣΤ' τις στέλνουν στο σχολείο της Μεταμόρφωσης .

Αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα , θα παλέψουμε όμως και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε, είμαστε αποφασισμένοι ..!!!! ".

 

Δείτε το ψήφισμα που είχε αποστείλει ο Συλλόγος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αγγελώνας τον Φεβρουάριο του 2011.

 

 « Η απόφαση  του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Αγγελώνας εναντίον της συγχώνευσης-κατάργησης του Δημοτικού Σχολείου Αγγελώνας και η εισήγηση των λόγων που δικαιολογούν την ύπαρξη του Δημοτικού Σχολείου της Αγγελώνας »

 

  Σας υποβάλλουμε εγγράφως τα εξής:

        Ανησυχία και προβληματισμό έχει επιφέρει η διαβούλευση για τις επικείμενες συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων. Με αφορμή αυτό το γεγονός, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Αγγελώνας  που πραγματοποιήθηκε στις 4/2/2011 ψήφισε ομόφωνα εναντίον της συγχώνευσης-κατάργησης του Δημοτικού Σχολείου Αγγελώνας. Αφού εξετάστηκαν οι εγκύκλιοι, όλες οι επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αφού λάβαμε υπόψη τις υποδομές του Δημοτικού Σχολείου Αγγελώνας, κρίναμε ότι το Δημοτικό Σχολείο Αγγελώνας είναι άσκοπο να συγχωνευτεί-καταργηθεί καθώς αποτελεί μία βιώσιμη και λειτουργική σχολική μονάδα.

     Σας κάνουμε σαφές ότι πρέπει να μείνει απρόσκοπτη η λειτουργία του σχολείου, πρώτον, διότι η διδασκαλία των διδακτικών αντικειμένων είναι  οργανωμένη σε Κύκλους Τρίτης, Τετάρτης,  Πέμπτης και Έκτης Τάξης. Αυτό σημαίνει ότι δύο Τάξεις, παρακολουθούν ένα κύκλο. Πιο αναλυτικά: Τη φετινή χρονιά διδάσκονται οι κύκλοι Τετάρτης και Έκτης τάξης. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές που φέτος φοιτούν στην Τρίτη Τάξη διδάσκονται τα μαθήματα της Τετάρτης Τάξης (μαζί με τους μαθητές της Τετάρτης) και του χρόνου που οι ίδιοι αυτοί μαθητές θα είναι στην Τετάρτη Τάξη θα διδαχθούν τα μαθήματα της Τρίτης Τάξης. Συνακόλουθα, οι μαθητές που φέτος φοιτούν στην Πέμπτη Τάξη παρακολουθούν τον Κύκλο της Έκτης Τάξης (μαζί με τους μαθητές της Έκτης Τάξης), ενώ την επόμενη χρονιά που θα φοιτούν στην Έκτη Τάξη υποχρεωτικά θα παρακολουθήσουν τον κύκλο της Πέμπτης Τάξης. Να σημειωθεί ότι τα Μαθηματικά είναι το μόνο μάθημα το οποίο διδάσκεται ξεχωριστά σε κάθε Τάξη.

    Είναι προφανές ότι θα πρέπει να μην παρακωλυθεί η ομαλή συνέχεια της διδακτικής αυτής διαδικασίας, που αποτελεί ιδιαιτερότητα του ολιγοθεσίου σχολείου μας, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί από την αρχή εφαρμογής των Κύκλων. Αν, λοιπόν, αυτά τα παιδιά μεταφερθούν σε ένα πολυθέσιο σχολείο θα ανακύψει μεγάλο παιδαγωγικό ζήτημα σε ποια Τάξη θα τοποθετηθούν. Δε συνάδει η λειτουργική και παιδαγωγική τοποθέτησή τους σε καμία από τις προβλεπόμενες τάξεις ενός πολυθέσιου σχολείου. Ας μην παραβλέπεται ότι είναι αντιπαιδαγωγικό και δεν προβλέπεται σε καμία εγκύκλιο ή νόμο να υπάρχουν ηλικιακές διαφορές σε τάξεις, αν δεν συντρέχει σοβαρό ελλιπές μαθησιακό πρόβλημα.

      Επιπλέον η συσσώρευση μαθητών σε πολυθέσια σχολεία της περιοχής, για τα οποία επιφυλασσόμαστε αν όντως διαθέτουν τις υποδομές να δεχτούν παραπάνω μαθητές, θα οδηγήσει στην αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα πάνω από 25 άτομα, γεγονός που αντίκειται στις ισχύουσες εγκυκλίους που θέτουν όριο τους 25 μαθητές ανά τμήμα. Αναρωτιόμαστε: ποια θα είναι η ποιότητα και τα αποτελέσματα της διδασκαλίας σε ένα τμήμα με τόσους μαθητές; 

     Αξίζει να αναφερθεί ότι την τελευταία δεκαπενταετία οι αποφοιτήσαντες μαθητές του Σχολείου μας έχουν εισαχθεί σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτό μαρτυρά ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στο 2/θεσιο Σχολείο μας είναι ισάξια και δεν υπολείπεται των πολυθεσίων σχολείων. Το γεγονός ότι κανείς γονέας δεν έχει μετεγγράψει ποτέ το παιδί του σε κάποιο πολυθέσιο ή άλλο σχολείο της περιοχής συνηγορεί στην αποδοτική λειτουργία του Σχολείου μας.

    Επιπροσθέτως, είναι γεγονός ότι το Δημοτικό Σχολείο Αγγελώνας διαθέτει άριστες κτιριακές υποδομές, αλλά και εκσυγχρονισμένα εποπτικά μέσα. Δεν υπάρχουν κτιριακές φθορές που να το καθιστούν ακατάλληλο για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών και των διδασκόντων. Οι αίθουσες διδασκαλίες επαρκούν και για το πρωινό τμήμα αλλά και για το ολοήμερο. Υπάρχει όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός με τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.

     Συγκεκριμένα διαθέτει τρεις βιβλιοθήκες στις αίθουσες διδασκαλίας και δύο στο γραφείο των διδασκόντων. Μέχρι και πρόσφατα συνεχίζεται η προμήθεια με τα βιβλία που άπτονται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Η μία βιβλιοθήκη λειτουργεί και ως δανειστική.

     Επιπλέον, το Σχολείο διαθέτει εξοπλισμό για πειράματα στις Φυσικές Επιστήμες, υλικό για την Αισθητική Αγωγή, αλλά και σειρές με ψηφιακούς δίσκους, λογισμικά και χάρτες που αρμόζουν για τα διδακτικά αντικείμενα.

     Επίσης, το Σχολείο της Αγγελώνας δεν είναι ουραγός στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εποπτικών μέσων. Υπάρχουν στις αίθουσες διδασκαλίας επιτραπέζιοι υπολογιστές που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά. Ακόμη, το Σχολείο διαθέτει τηλεομοιότυπο, τηλεόραση, βίντεο για κασέτες αλλά και για ψηφιακούς δίσκους, πλαστικοποιητή, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Από τα Χριστούγεννα και μετά το Σχολείο μας προμηθεύτηκε ένα φορητό υπολογιστή και ένα βιντεοπροβολέα.

     Την τελευταία δεκαετία το σχολείο είχε θεατρική σκηνή, η οποία ανακαινίστηκε πλήρως πριν τα Χριστούγεννα.

      Οι χώροι υγιεινής τηρούν όλες τις προϋποθέσεις καθαριότητας και υγιεινής.

      Το ολοήμερο τμήμα διαθέτει ειδικό χώρο εστίασης, ψυγείο και φουρνάκι. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι στο ολοήμερο υπάρχουν και ειδικότητες εκπαιδευτικών.

     Ο προαύλιος χώρος είναι περίπου 2000τ.μ. και επαρκεί για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Πριν τα Χριστούγεννα ασφαλτοστρώθηκε το κομμάτι της αυλής που βρίσκεται μπροστά στο σχολείο. Να σημειωθεί ότι γίνονται ενέργειες για την περαιτέρω διαμόρφωσή του. 

   Αξίζει να επισημανθεί ότι στο σχολείο φοιτούν μαθητές οι οποίοι κατοικούν όλοι στο χωριό της Αγγελώνας και ο αριθμός αύξησής τους είναι επαρκείς για να μην καταργηθεί το σχολείο ούτε μετά από κάποια χρόνια. Τα αριθμητικά στοιχεία μπορούν να διασταυρωθούν από τα δημοτολόγια. Επιπλέον μέχρι το 2013 ο αριθμός αύξησης των μαθητών παραμένει σταθερός και έπειτα θα έχει αυξητικό ρυθμό λόγω νέων οικογενειών που έχουν δημιουργηθεί και έχουν παραμείνει στο χωριό. Ενημερωτικά, το χωριό μας έχει 550 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

    Η μετακίνηση των μαθητών του χωριού μας θα σημάνει άμεσα το θέμα της μετακίνησής τους. Εγείρονται λοιπόν τα θέματα αν θα λυθεί άμεσα το ζήτημα της μετακίνησης των μαθητών, το οποίο θα αποτελέσει σπατάλη χρόνου και ταλαιπωρία αφού είναι δυνατό να αποφευχθεί. Τίθεται όμως και το πρόβλημα της κάλυψης των εξόδων της μετακίνησης. Οι οικογένειες χαμηλού εισοδήματος προφανώς δε θα μπορέσουν να καλύψουν τα μεταφορικά έξοδα. Μπορεί άραγε η Πολιτεία να καλύψει άμεσα τέτοια έξοδα σε εποχή οικονομικής κρίσης και να εξασφαλίσει τα απαραίτητα λεωφορεία με συνοδό που τα δρομολόγια να άπτονται στα ωράρια των Σχολείων και όχι στα ωράρια του κατά τόπους ΚΤΕΛ και να εγγυώνται και την ασφάλεια των μαθητών;

     Εκτός ότι το Σχολείο είναι ευκόλως προσβάσιμο, αποτελεί για το χωριό μας πολιτισμική ανάσα. Οι πολιτισμικές διαδικασίες που παράγονται και προβάλλονται από το Δημοτικό Σχολείο Αγγελώνας, δίνουν πνοή ανανέωσης και ζωντάνιας στο χωριό μας. Το νομοσχέδιο «Καλλικράτης» για την τοπική αυτοδιοίκηση έθεσε στόχο να αναδειχθούν οι τοπικές κοινότητες, η καθεμία ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της. Το Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας αποτελεί κρίκο ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.

    Εν κατακλείδι, το σχολείο της Αγγελώνας είναι πλήρως συντηρημένο και συνεχώς αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται. Πληρεί όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους νόμους να συνεχίσει να λειτουργεί αυτόνομα, όπως μέχρι σήμερα.  Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή του τόπου μας και η κατάργηση-συγχώνευσή του θα αποτελέσει μία ενέργεια χωρίς πραγματική εκπαιδευτική ουσία και παιδαγωγική αξία.

      Σας παρακαλούμε να εξετάσετε όλους τους λόγους ύπαρξής του και να προβείτε άμεσα  σε δικές σας ενέργειες.

                                                                                    Ο Πρόεδρος

                                                                    του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

                                                                    του Δημοτικού Σχολείου Αγγελώνας

                                                                              Ψυχογυιός Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

Τo Aρθρο αυτό αναγνώστηκε 22537 φορές  (Εως 17/4/2011, 11:00 μμ. Powered by web1counter , Urchin Software and Google Analytics).