Δήμος Ευρώτα.


 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

 

  Το ψήφισμα που εξέδωσε το Δημοτικό του Συμβούλιο, σχετικά  με τη βιωσιμότητα των σχολικών μονάδων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης, απέστειλε ο Δήμος Ευρώτα προς τους Βουλευτές Λακωνίας, την ΤΕΔΚΛ και το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

  Το επικαιροποιημένο ψήφισμα παρατίθεται ακολούθως:

  <<Η εκπαίδευση και γενικότερα η Παιδεία αποτελεί έμπρακτο καθήκον και υποχρέωση του Δήμου απέναντι στους πολίτες και τη νέα γενιά.

  Στόχος και σκοπός του Δήμου Ευρώτα είναι, η συνεργασία με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, για τη διαμόρφωση κοινής εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς επίσης, η συνεργασία και προπάντων η διεκδίκηση από την Πολιτεία, πόρων και τεχνογνωσίας, για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος στην περιοχή μας.

  Ως Δήμος Ευρώτα, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που μας αναλογούν, για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας.

  Στο συγκεκριμένο θέμα που αφορά σε <<Συνενώσεις – Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011 – 2012>>, οι θέσεις του Δήμου Ευρώτα επικεντρώνονται ως εξής:

Διατήρηση και εύρυθμη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Ευρώτα. Η Πολιτεία υποχρεούται να ανταποκριθεί με επενδύσεις, πλήρωση των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, υποδομές και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό.

Η γεωμορφία της περιοχής του Δήμου Ευρώτα, ιδιαίτερα των ορεινών και ημιορεινών περιοχών δεν επιτρέπουν συνενώσεις σχολικών μονάδων, τόσο στο επίπεδο της συγκοινωνίας όσο και στο επίπεδο των καιρικών συνθηκών και αποστάσεων.

Η οικονομική παράμετρος μεγιστοποιεί τις δαπάνες που καθίστανται δυσανάλογες για το Δήμο Ευρώτα, από την υφιστάμενη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η λειτουργία των υπαρχόντων σχολικών μονάδων Α/Βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Ευρώτα κρίνεται ως εκ των ουκ άνευ απαραίτητη.

  Όπως προκύπτει από το σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την Β/Βάθμια μεν:

Το εσπερινό Λύκειο Σκάλας παύει να λειτουργεί από τη σχολική περίοδο 2011 – 2012.

Για την Α/Βάθμια δε:

Παύει η λειτουργία των σχολείων Έλους και Μυρτιάς, τη σχολική περίοδο 2011 – 2012 και συγχωνεύονται με το Βλαχιώτη

Παύει η λειτουργία των σχολείων Αγίου Δημητρίου και Απιδέας, τη σχολική περίοδο 2011 – 2012 και συγχωνεύονται με το σχολείο των Νιάτων.

  Αυτός ο σχεδιασμός δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός από το Δήμο Ευρώτα και από τους συμπολίτες μας.

Το Υπουργείο Παιδείας καλείται τώρα να επανασχεδιάσει τη χωροταξική πολιτική που αφορά στην Α/Βάθμια και Β/Βάθμια Εκπαίδευση: Καλείται τώρα να αποδείξει ότι, πέρα από την πολιτική των αριθμών και της <<δημοσιονομικής πειθαρχίας >>, υπάρχουν άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά.

  Καλείται τώρα να αποδείξει ότι, η τεχνογνωσία του 21ου αιώνα, με κέντρο τον Εκπαιδευτικό, μπορεί να λειτουργεί κάθε σχολείο της Περιφέρειας, με ποιοτικά αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά.

  Την ώρα των αποφάσεων, ο Δήμος Ευρώτα, με τη συμπαράταξη των πολιτών του και της νέας γενιάς, μπορούν με τεκμηριωμένες θέσεις, με αταλάντευτο αγώνα και κινητοποιήσεις, να ακυρώσουν τις αντιεκπαιδευτικές λύσεις, που προτάθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας.

Σχολεία ανοικτά σημαίνουν:

Δημοκρατία

Διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων

Κοινωνίες ανθρωποκεντρικές με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή.

  Καλούμε τους θεσμικούς φορείς της Λακωνίας, τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις σε διαρκή αγώνα, για την κατοχύρωση των δίκαιων αιτημάτων μας.

  Τέλος, πρέπει να γίνει σαφές στην εξουσία ότι, οι κοινωνίες στους χαλεπούς καιρούς προχωρούν μπροστά με την Παιδεία και τον Πολιτισμό>>.