Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τμήμα Νοσηλευτικής


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τμήμα Νοσηλευτικής

Παρουσία των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Κοσμήτορος της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής και της Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής θα πραγματοποιηθεί η τελετή ορκωμοσίας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών πτυχιούχων φοιτητών και Διδακτόρων του Τμήματος Νοσηλευτικής, την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 και ώρα 09:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής επί της Λ. Ευσταθίου & Σταματικής  Βαλιώτη και Πλαταιών στη Σπάρτη.