Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης


Ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος Μαΐου 2015

Δεδομένου ότι πλησιάζει η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος του Μαΐου 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4177/2013, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το νόμο, οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι ορίζονται το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Οι 10 ημέρες των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, όπως αναφέρονται στο νόμο είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες, Κατ’ ακολουθία, ως ημέρα έναρξης δεν θα είναι η πρώτη Μαΐου, η οποία – κατά τα ειωθότα θα καθοριστεί ως αργία με απόφαση  του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά το Σάββατο, 2 Μαΐου 2015. Αντίστοιχα, τελευταία ημέρα των εκπτώσεων θα είναι το Σάββατο 9 Μαΐου 2015.

Κατά την διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία  ποσοστού έκπτωσης.

Παράλληλα με τα ως άνω, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4177/2013, τα καταστήματα κάθε είδους και σε όλες τις περιοχές της χώρας μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά  την Κυριακή 3 Μαΐου 2015, πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου του Μαΐου 2015. Κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν την συγκεκριμένη Κυριακή, από ώρα 11:00 έως και 20:00 ( παρ.1.άρθρου 23 ν.2224/1994 ).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ( άρθρο 21 ) σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται  πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες ( 5.000 ) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια  παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ( 5 ) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από ( 10.000 ) δέκα χιλιάδες ευρώ.

Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ( 5 ) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης αναφέρει ότι την Κυριακή 3 Μαΐου 2015 τα καταστήματα στη Σπάρτη θα παραμείνουν κλειστά. 

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ