Δήμος Μονεμβασίας - Κοινωνική πολιτική


Δήμος Μονεμβασίας - Πρόγραμμα αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης

27/4/2015

Από το Δήμο Μονεμβασίας  ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η διαδικασίας υποβολής αίτησης για την συμμετοχή στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης.

Το πρόγραμμα αφορά δράσεις στους τομείς της δωρεάν επανασύνδεση κομμένης ηλεκτρικής παροχής, σε επίδομα ενοικίου καθώς και στην επιδότηση σίτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με δύο τρόπους: α) Ιδιωτικά με τη χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης (Username - Password) του συστήματος ΤΑXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ή β) Μέσω των ΚΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20/05/2015.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

α. Δωρεάν επανασύνδεση κομμένης ηλεκτρικής παροχής στην κύρια κατοικία και παροχή δωρεάν ποσότητας ρεύματος 300 kwh ανά μήνα (1.200 kwh ανά τετραμηνία)

β. Επίδομα ενοικίου: 70 ευρώ/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 ευρώ ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένειας και μέχρι 220 ευρώ μηνιαίως

γ. Επιδότηση σίτισης: δίνεται υπό μορφή ηλεκτρονικής κάρτας για την προμήθεια τροφίμων από καταστήματα. Κάθε μήνα η κάρτα πιστώνεται με το δικαιούμενο από κάθε άτομο ή οικογένεια ποσό (70 ευρώ/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 ευρώ ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένειας και μέχρι 220 ευρώ μηνιαίως)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Είναι όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:
Μεμονωμένο άτομο 2.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι) χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος 3.600 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη 4.200 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη 4.800 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη 5.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη 6.000 €

Συγχρόνως, δεν θα πρέπει να έχουν:
Ακίνητη περιουσία αξίας 90.000 € αν είναι μεμονωμένο άτομο, όριο που αυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο μέλος ή 15.000 € για κάθε ενήλικο μέλος, μέχρι τις 200.000 ευρώ.
Καταθέσεις, αθροιστικά όλων των μελών της οικογένειας, (τις δηλώνουν μόνοι τους στην αίτηση) διπλάσιες από το εισοδηματικό όριο της κατηγορίας τους, δηλαδή:
Μεμονωμένο άτομο 4.800 €
Οικογένεια (ζευγάρι) χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος 7.200 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη 8.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη 9.600 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη 10.800 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη 12.000 €

Έτος εισοδήματος: 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα μέσα στο 2013)
Το δηλωνόμενο εισόδημα θα είναι το συνολικό εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας, αφού αφαιρεθούν οι φόροι και η εισφορά αλληλεγγύης.

Δεν λαμβάνεται υπόψη, ούτε δηλώνεται το τεκμαρτό εισόδημα, ακόμη κι αν είναι μεγαλύτερο του αποκτηθέντος

Στο εισόδημα περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα, βοηθήματα κ.λπ., εκτός από: διατροφές ανηλίκων τέκνων, επίδομα αναδοχής, εξωϊδρυματικά επιδόματα, επιδόματα αναπηρίας.

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ καμία παροχή άτομα που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» ή φιλοξενούνται σε ιδρύματα
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ παροχή ρεύματος άτομα που φιλοξενούνται
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ επίδομα ενοικίου όσοι :
• διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στα όρια του Νομού στον οποίο ζουν μονίμως,
• παίρνουν επίδομα ενοικίου από άλλο φορέα
• ενοικιάζουν κατοικία από συγγενείς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
         
Τρόποι υποβολής της αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με δύο τρόπους:

Ιδιωτικά με τη χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης (Username - Password) του συστήματος ΤΑXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Μέσω των ΚΕΠ.

Απαιτούμενα στοιχεία διαθέσιμα κατά την υποβολή αίτησης μέσω Κ.Ε.Π.
Ο αιτών προς διευκόλυνσή του χρειάζεται να έχει διαθέσιμα:

ΑΜΚΑ αιτούντος και μελών (συζύγου, τέκνων κ.λπ.).

ΑΦΜ αιτούντος/ συζύγου ( και μελών εφόσον διαθέτουν).

Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού ρεύματος ( όταν τα αίτημα αφορά επανασύνδεση κομμένης ηλεκτρικής παροχής και δωρεάν ποσότητα ρεύματος)

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας αιτούντος και μελών (συζύγου, τέκνων κ.λπ.).

Οικονομικά στοιχεία : εκκαθαριστικό εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 , εκκαθαριστικό τελευταίας εκκαθάρισης οικ. έτους 2014 για την περιουσιακή κατάσταση. 

Πληροφορίες στα Κ.Ε.Π. του Δήμου Μονεμβασίας στα ακόλουθα τηλέφωνα :

Κ.Ε.Π. ΜΟΛΑΩΝ : 2732029000
Κ.Ε.Π. ΑΣΩΠΟΥ : 2732083600
Κ.Ε.Π. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ : 2732061111
Κ.Ε.Π.  ΝΕΑΠΟΛΗΣ : 2734024085
Κ.Ε.Π. ΡΕΙΧΕΑΣ : 2732360420