Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

 

 

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 18η Μαρτίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00

 

Τα θέματα θα είναι :

1ο  Συζήτηση και έκφραση θέσης του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει της κειμένης νομοθεσίας σχετικά αφενός μεν με την κυρωθείσα πράξη εφαρμογής των οικισμών Χαρισίου-Πλατανιστάς και Αγίας Ειρήνης, αφετέρου δε με την μη κυρωθείσα ακόμη πράξη εφαρμογής των οικισμών Νέος Κόσμος-Καλογωνιά- Ματαλέικα.   (άρθρο 65 παρ.2 Ν.3852/10)

Εισηγητής Αντιδήμαρχοι Γ.Συνοδινός – Απ. Σκρεπέτης και Πρόεδρος Χρ.Πλειώτας

 

2ο Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον κύριο Δήμαρχο περί του θέματος του ΞΕΝΙΑ Σπάρτης – Συζήτηση και έκφραση θέσης του Δημοτικού Συμβουλίου περί του τρόπου αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ Σπάρτης,  με βάση την έως σήμερα διαμορφωθείσα κατάσταση και κατόπιν εκτιμήσεως - σταθμίσεως αφενός μεν του γεγονότος ότι υφίσταται σε ισχύ σύμβαση παραχώρησης κατά χρήση στο Δήμο Σπάρτης του ΞΕΝΙΑ και του όλου οικοπεδικού χώρου με σκοπό την αξιοποίησή του ως Κέντρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, κατά την έως σήμερα εκπεφρασμένη πολιτική βούληση του Δήμου, αφετέρου δε του γεγονότος ότι το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης  αιτείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την συναίνεσή του, ώστε  να παραχωρηθεί σε αυτό η χρήση του ΞΕΝΙΑ, προκειμένου να ανακαινισθεί και διασκευαστεί για να λειτουργήσει ως Κέντρο Υγείας αστικού τύπου στην πόλη της Σπάρτης. Σχετική και η συνάντηση – συζήτηση του όλου θέματος μεταξύ του Δημάρχου Σπαρτιατών και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κυρίου Νικητιάδη, επί τη παρουσία του Βουλευτή Λακωνίας κυρίου Λεωνίδα Γρηγοράκου και του Αντιδημάρχου Σπάρτης Αποστόλου Σκρεπέτη την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011 στην Αθήνα. Σχετικό επίσης και το υπ’ αριθ.4782/01-10-2010 έγγραφο της ΕΤΑ  Α.Ε. προς το Νοσοκομείο Σπάρτης (άρθρο 65 παρ.2 Ν.3852/10)

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος και ο κ.Πρόεδρος Δ.Σ.

 

3ο: Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας: «προμήθεια υλικού τεχνικής υποδομής για Δασοπροστασία – Δασοπυρόσβεση (βυτιοφόρο όχημα)»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Βέργαδος

 

4ο: Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Λογκανίκου»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  κ.Απόστολος Σκρεπέτης

 

5ο Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή του, ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και καθορισμού των φορέων, εκπρόσωποι των οποίων θα συμμετέχουν στην Επιτροπή (άρθρο 50 Ν.1566/85)

Εισηγητής  ο κ.Δημήτριος Καραχάλιος

 

6ο Περί καθορισμού ειδικής χρήσης γης στον α’ όροφο ακινήτου ιδιοκτησίας «Κερασώτειου Ιδρύματος», επί της οδού Κ.Παλαιολόγου 67 στη Σπάρτη. Σχετική η από 14-02-2011 αίτηση του κ.Παναγιώτη Κανελλόπουλου)       

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  κ.Απόστολος Σκρεπέτης

 

7ο: Περί της υπ’ αριθ.πρωτ. 6476/8-3-2011 πρότασης πενήντα ένα δημοτών του Δήμου Σπάρτης περί καταθέσεως μηνυτήριου αναφοράς από το Δήμο Σπάρτης για το θέμα του δρόμου Σελλασίας-Κλαδά

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος και ο κ.Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

8ο Περί  της υπ’ αριθ.πρωτ. 6476/8-3-2011 πρότασης πενήντα ένα δημοτών του Δήμου Σπάρτης με θέμα «Αναπτυξιακή πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δήμο» ενόψει της συντάξεως του προϋπολογισμού, του τεχνικού προγράμματος έργων και του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος και ο κ.Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

9ο Περί της από 13-01-2011 αιτήσεως της Πλαγάκη Μαρίας του Κωνσταντίνου σχετικής με την πρακτική άσκησή της στο Δήμο μας»        

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

 

10ο Περί εγκρίσεως μελέτης με τίτλο «Ανόρυξη γεώτρησης Γοράνων»

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

 

11ο Περί εγκρίσεως της αριθ.1/21-02-2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Οινούντος» σχετικά με τον απολογισμό οικονομικού έτους 2010.

Εισηγητής  ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ευάγγελος Βαλιώτης

 

12ο Περί εγκρίσεως των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π. Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας &  Β/θμιας  Εκπ/σης, σχετικά με απολογισμό εσόδων  – εξόδων οικονομικού έτους 2010

Εισηγητής κ.Χρήστος Δόγας

 

13ο: Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2011.

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης