Λακωνία - Θέματα Εκπαίδευσης


ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης που συνήλθε στο χώρο του Σχολείου στις 13–3- 2015

Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι

Στηρίζει το χρόνιο αίτημα για την ανέγερση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης και καλεί τους αρμοδίους να ενεργοποιήσουν, το ταχύτερο δυνατόν, τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάθεση της σύνταξης της μελέτης και της ανέγερσης του σχολείου στη συνέχεια.

Το 6ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης είναι απόλυτα απαραίτητο για την αναβάθμιση της Α/θμιας Εκπ/σης και της Προσχολικής Αγωγής στην πόλη της Σπάρτης .

ΤΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ