Αστυνομική επιχείρηση στη Λακωνία


Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συνελήφθησαν πενήντα εννέα (59) άτομα, προσήχθησαν εκατόν ογδόντα τρία (183) και έγινε έλεγχος σε εννιακόσια εξήντα ένα (961)

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε οκτακόσια τριάντα επτά (837) οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά τετρακόσιες σαράντα μία (441) παραβάσεις

Εξιχνιάστηκαν δύο (2) περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών στη Λακωνία

Οι αστυνομικοί έλεγχοι στοχεύουν στην πρόληψη και στην καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν κατά το διήμερο (1/2.4.2015), ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις στις ευρύτερες περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας.

Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου. 

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έλεγχοι σε εννιακόσια εξήντα ένα (961) άτομα, εκ των οποίων επτακόσια τριάντα δύο (732) ήταν ημεδαποί και διακόσια είκοσι εννέα (229) ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε οκτακόσια τριάντα επτά (837) οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν εκατόν ογδόντα τρία (183) άτομα, από τα οποία εκατόν δεκατρία (113) ήταν ημεδαποί και εβδομήντα (70) ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν πενήντα εννέα (59) άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

Δύο (2) ημεδαποί στην Αργολίδα, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ένας (1) ημεδαπός ΡΟΜΑ στην Αργολίδα, για κλοπή.

Ένας (1) ημεδαπός και ένας (1) αλλοδαπός στην Αργολίδα, για καταδικαστικά έγγραφα.

Τρείς (3) ημεδαποί στην Αργολίδα, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Έξι (6) αλλοδαποί στην Αργολίδα, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

Δύο (2) ημεδαποί στην Αρκαδία, για παράβαση του Νόμου Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ένας (1) ημεδαπός ΡΟΜΑ στην Αρκαδία, για καταδικαστικό έγγραφο.

Ένας (1) αλλοδαπός στην Αρκαδία, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Ένας (1) ημεδαπός ΡΟΜΑ στην Αρκαδία, για παράβαση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

Δύο (2) αλλοδαποί στην Αρκαδία, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

Τρείς (3) ημεδαποί και ένας (1) αλλοδαπός στην Κορινθία, για παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού.

Τέσσερις (4) ημεδαποί και ένας (1) αλλοδαπός στην Κορινθία, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ένας (1) ημεδαπός στην Κορινθία, για καταδικαστικό έγγραφο.

Ένας (1) αλλοδαπός στην Κορινθία, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο.

Ένας (1) αλλοδαπός στην Κορινθία, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

Τέσσερις (4) ημεδαποί στη Λακωνία, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Δύο (2) ημεδαποί στη Λακωνία, για καταδικαστικά έγγραφα.

Πέντε (5) αλλοδαποί στη Λακωνία, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

Τέσσερις (4) ημεδαποί ΡΟΜΑ στη Μεσσηνία, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Δύο (2) ημεδαποί στη Μεσσηνία, για παράβαση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

Ένας (1) ημεδαπός στη Μεσσηνία, για καταδικαστικό έγγραφο.

Ένας (1) ημεδαπός και ένας (1) αλλοδαπός στη Μεσσηνία, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τέσσερις (4) ημεδαποί και μία (1) αλλοδαπή στη Μεσσηνία, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Ένας (1) αλλοδαπός στη Μεσσηνία, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

Εξιχνιάστηκαν, δύο (2) περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών σε οικία και αποθήκη, σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Σπάρτης Λακωνίας, ενώ σχηματίστηκαν ισάριθμες δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Περιφερείας Σπάρτης, σε βάρος ενός (1) αλλοδαπού υπηκόου Αλβανίας και ενός (1) ημεδαπού ΡΟΜΑ αντίστοιχα, για κλοπή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά τετρακόσιες τριάντα τρείς (433) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, έξι (6) παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού, μία (1) παράβαση για στέρηση άδειας εργασίας και μία (1) παράβαση για στέρηση άδειας λειτουργίας επισκευής μοτοποδηλάτων ενώ κατασχέθηκαν:

Μικροποσότητα κάνναβης, στην Αργολίδα.

Διάφορα είδη παράνομου υπαίθριου εμπορίου, στην Κορινθία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και στην καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.