Λακωνία - Υποδομές


ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΕΚΤΡΟΥ - ΣΠΑΡΤΗΣ


3/4/2015

Η ολοκλήρωση του δρόμου Λεύκτρου - Σπάρτης ήταν το αντικείμενο της έκτακτης σύσκεψης που συγκάλεσε η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και η Αντιπεριφερειάρχης κ. Τζανετέα στο Διοικητήριο παρουσία των πολιτικών και αυτοδιοικητικών παραγόντων της Λακωνίας.

Μετά από ενδελεχή διάλογο όλοι οι συμμετέχοντες συνέκλιναν στη διαπίστωση ότι η άμεση ολοκλήρωση και παράδοση στην κυκλοφορία του συγκεκριμένου έργου Λεύκτρου – Σπάρτης είναι πρωταρχική ανάγκη για την ανάπτυξη του τόπου, την ώθηση του τουρισμού, την διευκόλυνση των μεταφορών, την ενίσχυση των εξαγωγών και την ασφαλή διακίνηση προϊόντων και πολιτών.

Υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στηρίζουμε την προσπάθεια της Κυβέρνησης για την εξοικονόμηση πόρων υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.

Εθνικό συμφέρον συνιστά η μη σπατάλη στα δημόσια έργα αλλά και η άμεση αξιοποίηση των έργων που είναι προς αποπεράτωση με ολοκληρωμένο πάνω από το 95% του έργου.

Παράλληλα η ανάγκη εξωστρέφειας και ανάπτυξης του νομού υπαγορεύει την άμεση απεμπλοκή του έργου και την άμεση παράδοση της Εθνικής Οδού Λεύκτρου - Σπάρτης ενόψει και της τουριστικής περιόδου.