«ΛΟΥΚΕΤΟ» ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ;


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Αθήνα, 02 Απριλίου 2015

 

Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. Π. Κουρουμπλή

Κοινοποίηση: - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. Α. Ξανθό

- Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας

 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  ή  «ΛΟΥΚΕΤΟ» ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ;

Με έκπληξη και μεγάλη αγανάκτηση συνάμα πληροφορηθήκαμε το γεγονός, της εξωπραγματικής μείωσης, του χρηματικού κονδυλίου, που αφορά Εφημερίες Ιατρών στα Κέντρα Υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Στην απευκταία περίπτωση, που εφαρμοσθεί η εν λόγω περικοπή, αντιλαμβάνεστε, ότι ισοδυναμεί με «κλείσιμο» των Κέντρων Υγείας, δεδομένου ότι πλέον δεν θα δύνανται πρακτικά οι Ιατροί να εφημερεύουν.

Φυσικά γνωρίζετε, ότι κατά του τρείς (3) προηγούμενους μήνες (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο), οι Εφημερίες των Ιατρών έλαβαν χώρα κανονικά, κατά συνέπεια οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές, οι οποίες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταβληθούν στους δικαιούχους.

Ήδη κατά την τελευταία διετία, οι αλλεπάλληλες περικοπές στις αποδοχές των Ιατρών, έχουν οδηγήσει τη λειτουργία των Μονάδων σε οριακό σημείο. Ως εκ τούτου φρονούμε, ότι περαιτέρω περικοπές θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην παύση κατ΄ ουσίαν της λειτουργίας τους, αφού δεν θα δύνανται πλέον να παρέχουν υπηρεσίες προς τον πολίτη.

Να είστε βέβαιος, ότι τέτοιου είδους πρακτικές, δεν θα γίνουν δεκτές αμαχητί! Είμαστε διατεθειμένοι σε περίπτωση, που χρειασθεί, να προβάλλουμε σθεναρότερη αντίσταση, προκειμένου να αποτρέψουμε την παύση της λειτουργίας των Μονάδων μας.

Αντιλαμβάνεσθε δε, τον αντίκτυπο που θα έχει στην δοκιμαζόμενη Ελληνική κοινωνία, η απώλεια της δυνατότητας παροχών υπηρεσιών Υγείας.

Ζητάμε άμεσα συνάντηση, προκειμένου να υπάρξει άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φλέγοντος ζητήματος.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος                                Ο Γενικός Γραμματέας

Ανάργυρος Μαριόλης                    Ευάγγελος Φραγκούλης