ΕΝΑΓΡΟΝ


Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ


Ξεκίνησε στις 24-07-2014 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ».

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. Συνοπτικά, η επιδότηση για την επιχείρηση είναι 375 ή 450 ευρώ μηνιαίως για 4 μήνες (για κάτω των 25 ετών ή άνω των 25 ετών αντίστοιχα) για κάθε νέα πρόσληψη που θα γίνει από την εταιρεία. Τα άτομα που προσλαμβάνονται από την επιχείρηση θα πρέπει να είναι ωφελούμενοι των προγραμμάτων ΤοπΣα ή ΤοπΕΚΟ. Η επιχείρηση για την συμμετοχή της στην επιδότηση δεν θα πρέπει να έχει προβεί σε μείωση προσωπικού τους τελευταίους 3 μήνες, καθώς και να μην έχει λάβει τα τελευταία 3 έτη de minimis ενίσχυση που να υπερβαίνει το ποσό των 200.000€.

Από την άλλη πλευρά, οι άνεργοι-ωφελούμενοι δεν χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση, αλλά με το δελτίο ανεργίας τους να είναι σε ισχύ, καθώς και με τη βεβαίωση συμμετοχής τους προσέρχονται στο ΚΠΑ2 της περιοχής τους προκειμένου να δηλώσουν την επιθυμία τους να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε www.enagron-topsa.gr ή να επικοινωνήσετε με την κα Άρτεμις Πετροπούλου στο hr2@eurotraining.gr