Δήμος Σπάρτης - Αγροτικά Θέματα


ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΣ ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων)

5/2/2015

ΘΕΜΑ:  «Επίσπευση διαδικασιών εκτίμησης ζημιών στην αγροτική παραγωγή στην περιοχή του Δήμου Σπάρτης».

Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν στην περιοχή του Δήμου Σπάρτης (ισχυροί θυελλώδεις άνεμοι, ισχυρή χιονόπτωση και παγετός κατά τόπους έντονος) κατά το διάστημα 29 Δεκεμβρίου 2014 έως 1 Ιανουαρίου 2015 και διαδοχικά κατά το διάστημα 5 έως 10 Ιανουαρίου 2015 σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην τρέχουσα αγροτική παραγωγή.

Σε συνέχεια των διαδοχικών αναγγελιών ζημιάς, όπως διαπιστώνεται από τα τηρούμενα στοιχεία των ανταποκριτών ΕΛΓΑ του Δήμου Σπάρτης, έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς μεγάλος αριθμός δηλώσεων ζημιάς ως ο κατωτέρω πίνακας. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι δηλώσεις ζημιάς αφορούν ζημιές σε καλλιέργειες ελιάς και πορτοκαλιάς.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

(ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 28-31 ΔΕΚ. 2014 - 1,2 ΚΑΙ 7-8-9 ΙΑΝ. 2015)

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΟΣΟ

ΑΙΤΙΟ

ΘΕΡΑΠΝΩΝ

410

20.871,90

ΠΑΓΕΤΟΣ 7-8/1/2015

ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ

812

36.220,00

ΠΑΓΕΤΟΣ 7-8/1/2015

ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

190

9.500,10

ΠΑΓΕΤΟΣ 7-8/1/2015

1

6,00

ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 28-29/12/2014

ΜΥΣΤΡΑΣ

570

22.357,70

ΠΑΓΕΤΟΣ 7-8/1/2015

202

7.178,00

ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 28-29/12/2014

ΠΕΛΛΑΝΑΣ

731

18.621,10

ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ -ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ -ΠΑΓΕΤΟΣ ΔΕΚ. 2014 -ΙΑΝ. 2015

ΦΑΡΙΔΟΣ

336

13.501,50

ΠΑΓΕΤΟΣ 7-8/1/2015

203

5.390,80

ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 28-29/12/2014

ΣΥΝΟΛΟ

3.455

133.647,10

 

 Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τις εξαιρετικά μεγάλες και εκτεταμένες γεωγραφικά ζημιές, που έπληξαν την περιοχή του Δήμου μας, (όπως εύκολα διαπιστώνεται από τον πίνακα), από ομοειδή ζημιογόνα αίτια, καθώς και το είδος των ζημιωμένων καλλιεργειών, ,
  • Την σοβαρή επίδρασή των ζημιών αυτών στο εισόδημα των παραγωγών και κατ’ επέκταση στην ευρύτερη τοπική οικονομία,
  • Την προχωρημένη καλλιεργητική εποχή για τις συγκεκριμένες καλλιέργειες (ήδη πλησιάζουμε στη λήξη της τρέχουσας περιόδου συγκομιδής). Επομένως η ανάγκη διατήρησης ασυγκόμιστων φυτών «μαρτύρων» ανά αγρόκτημα στην αναλογία 1 προς 20, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην απώλεια και της απομένουσας παραγωγής των δέντρων αυτών (αυτής που δεν είχε τυχόν ζημιωθεί και παρέμεινε στα δέντρα) και σε περαιτέρω σημαντική απώλεια εισοδήματος για τους παραγωγούς και αύξηση της οικονομικής απώλειας από τα ζημιογόνα αίτια.
  • Την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών εκτίμησης των ζημιών και αποζημίωσης των παραγωγών, σε αντιδιαστολή με τον πολύ μεγάλο αριθμό δηλώσεων, που καθιστά εξαιρετικά δυσχερείς τεχνικά και χρονοβόρες τις εξατομικευμένες εκτιμήσεις,

Παρακαλούμε για την επίσπευση της διαδικασίας εκτιμήσεων και καταβολής αποζημιώσεων είτε αποστέλλοντας άμεσα στην περιοχή μας ικανό αριθμό γεωπόνων εκτιμητών για τη διενέργεια εξατομικευμένων εκτιμήσεων είτε με την εφαρμογή του άρθρου 18 του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής (ΦΕΚ 1668/Β΄/27-07-2011) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, και τη διενέργεια συνολικής εκτίμησης της ζημιάς κατά είδος καλλιέργειας και γεωγραφική ζώνη που πλήγηκε.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ