Επικαιρότητα - 5/8/2021


Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης : παρατηρείται άσκοπη και μεγάλη κατανάλωση νερού για άρδευση ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη ΔΕΥΑΣ ανακοινώνεται ότι παρ΄όλες τις εκκλήσεις και συστάσεις που έχει κάνει η υπηρεσία παρατηρείται άσκοπη και μεγάλη κατανάλωση νερού για άρδευση ιδίως στις Τ.Κ των πρώην Δήμων.

Επισημαίνεται ότι το νερό που χορηγεί η ΔΕΥΑΣ είναι ΜΟΝΟ για ύδρευση και όχι για άρδευση. Καλούνται για τελευταία φορά οι δημότες να χρησιμοποιούν το νερό μόνο για τις απαραίτητες ανάγκες τους σε ύδρευση και όχι για άρδευση. Η ΔΕΥΑΣ θα προβαίνει καθημερινά σε ελέγχους και εφόσον διαπιστώνεται αλόγιστη χρήση νερού και ειδικά για άρδευση θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ)


======