Δαβάκης - ΙΝΕΒΥΠ


Δαβάκης για Έρευνα καί ΙΝΕΒΥΠ


28/11/2014

Κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας που αφορούσε θέματα Τεχνολογίας, Έρευνας και Καινοτομίας, το λόγο έλαβε ο Βουλευτής Λακωνίας κ. Θανάσης Δαβάκης.

Ο Λάκωνας βουλευτής αναφέρθηκε στο μέγα ζητούμενο που αφορά στις καινοτόμες δράσεις που είναι επιβεβλημένο να υπάρξουν σε όλους τους τομείς με το δεδομένο μάλιστα, ότι κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης-Σ.Ε.Σ) η Καινοτομία αποτελεί βασική της επιλογή. Σημείωσε μάλιστα ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβερνήσεως έρχεται στη κατάλληλη στιγμή για να αποτελέσει μοχλό άντλησης Ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο κ. Δαβάκης τόνισε ότι "δεν έχουμε μόνον ανάγκη "έρευνας εργαστηρίου" αλλά κυρίως έρευνας εφαρμογής, εκείνης δηλαδή που θα μπορεί να εφαρμόζεται άμεσα και να περνά στη πράξη όπως για παράδειγμα στο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής. Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριςτικά το καυτό πρόβλημα του καταρροϊκού πυρετού και τα λεχθέντα πριν από λίγο καιρό από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κουκουλόπουλο σε σχετική Επίκαιρη Ερώτησή του στη Βουλή, ότι δηλαδή προκειμένου να εφαρμοσθεί τό κατάλληλο εμβόλιο πρέπει να υπάρξει χρονοβόρα έρευνα...

Επίσης ο κ. Δαβάκης αναφέρθηκε στο Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού που εδρεύει στο Μυστρά καί ζήτησε αφενός μεγαλύτερη στήριξη από το Υπουργείο Παιδείας και αφετέρου τη παράταση της θητείας του διοικητικού συμβουλίου του.