Δήμος Ευρώτα : Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

 

Με την αρ. πρωτ. 1336 / 01-02-2011 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος που δημοσιοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο κλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010) και της εγκ. 59 / 2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ,  όσοι επιθυμούσαν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ευρώτα να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους, έως τις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Σας γνωρίζουμε ότι δίνεται  παράταση στην προθεσμία αυτή και συγκεκριμένα μπορείτε να δηλώσετε την επιθυμία συμμετοχής σας στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ευρώτα, υποβάλλοντας την αίτησή σας, στο Δημαρχείο του Δήμου Ευρώτα και στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, έως τις 25 Φεβρουαρίου 2011.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ