Παρέμβαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου στο ΥΠΑΑΤ.


  

Παρέμβαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου στο ΥΠΑΑΤ σχετικά με τα «Καθεστώτα ενισχύσεων του Μέτρου 121 ‘Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων’ του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007-2011». 

 

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Τατούλης πραγματοποίησε συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να ζητήσει βελτιώσεις στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΥΠΑΑΤ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με ιδιαίτερη μνεία για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Ο κ. Τατούλης ζήτησε αφενός να εξαλειφθεί η διάκριση ανάμεσα σε νέους και παλιούς αγρότες και αφετέρου να αυξηθεί το πλαφόν επένδυσης από  τις 50.000 ευρώ (όπως προβλέπεται στην πρόσκληση) στις 500.000 ευρώ, προκειμένου να μην αποκλεισθούν μεγάλες και σημαντικές επενδύσεις. Επίσης, ο κ. Τατούλης ζήτησε να αρθεί το πλαφόν στα βαθμολογικά κριτήρια για όλους τους δικαιούχους με δεδομένο ότι με το ισχύον πλαφόν αποκλείεται το πλείστον των επενδυτών.

 

Ο κ. Τατούλης έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση σχετικά με το θέμα: «Η δική μου παρέμβαση, ως συνέχεια των εύλογων αντιδράσεων των καλλιεργητών μας, βρήκε τη θερμή ανταπόκριση της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δεσμεύτηκε να τροποποιήσει την πρόσκληση στην κατεύθυνση που εμείς υποδείξαμε. Αναφορικά δε με τα θερμοκήπια, να μην ξεχνούμε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου  είναι το δεύτερο κέντρο θερμοκηπιακών καλλιεργειών της χώρας. Τα θερμοκήπια μας είναι τυποποιημένα με βάση σύγχρονα υψηλά στάνταρντς, με όλο τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, αξιοποιούν ήπιες μορφές ενέργειας για την θέρμανσή τους και παράγονται μέσα σε αυτά προϊόντα πιστοποιημένα ποιοτικά ασφαλή με ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.    Το ενδιαφέρον των παραγωγών για την ένταξή τους στο πρόγραμμα αυτό είναι μεγάλο και με ανυπομονησία περίμεναν την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Οι καλλιεργητές μας είναι νέοι, πρωτοπόροι, δεκτικοί στις νέες τεχνολογίες (τις οποίες και εφαρμόζουν), στις καινοτομίες και η ενασχόλησή τους με τον κλάδο των θερμοκηπιακών προϊόντων έχει δυναμική.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στους καλλιεργητές και βάζει καθημερινά τις βάσεις για τη νέα πολιτική στην αγροτική ανάπτυξη».