Αστυνομική επιχείρηση σε Λακωνία-Μεσσηνία-Κορινθία-Αργολίδα


Ευρεία αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε τέσσερις Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συνελήφθησαν σαράντα πέντε (45) άτομα, προσήχθησαν εκατόν εξήντα τρία (163) και έγινε έλεγχος σε οκτακόσια εβδομήντα ένα (871)

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε εξακόσια ογδόντα τρία (683) οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά διακόσιες εβδομήντα επτά (277) παραβάσεις

Κατασχέθηκαν παιγνιομηχανήματα και χρήματα

Οι αστυνομικοί έλεγχοι στοχεύουν στην πρόληψη και στην καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκε στις 31.10.2014, ευρεία αστυνομική επιχείρηση στις ευρύτερες περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας και της Λακωνίας. Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου. 

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε οκτακόσια εβδομήντα ένα (871) άτομα, εκ των οποίων πεντακόσια ογδόντα τρία (583) ήταν ημεδαποί και διακόσια ογδόντα οκτώ (288) ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε εξακόσια ογδόντα τρία (683) οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν εκατόν εξήντα τρία (163) άτομα, από τα οποία ογδόντα πέντε (85) ήταν ημεδαποί και εβδομήντα οκτώ (78) ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν σαράντα πέντε (45) άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

 • Δύο (2) ημεδαποί ΡΟΜΑ στην Αργολίδα, για κλοπή.
 • Ένας (1) ημεδαπός στην Αργολίδα, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσαν χρέη προς το Δημόσιο, ύψους -20.272,66- ευρώ.
 • Ένας (1) αλλοδαπός στην Αργολίδα, για καταδικαστικό έγγραφο.
 • Τέσσερις  (4) αλλοδαποί στην Αργολίδα, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.
 • Ένας (1) ημεδαπός στην Αρκαδία, για καταδικαστικό έγγραφο.
 • Ένας (1) ημεδαπός στην Αρκαδία, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.
 • Τέσσερις  (4) αλλοδαποί στην Αρκαδία, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.
 • Ένας (1) ημεδαπός ΡΟΜΑ στην Κορινθία, για ληστεία.
 • Δύο (2) ημεδαποί ΡΟΜΑ στην Κορινθία, για κλοπή.
 • Δύο (2) ημεδαποί και ένας (1) αλλοδαπός στην Κορινθία, για παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια.
 • Δύο (2) ημεδαποί και ένας (1) αλλοδαπός στην Κορινθία, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.
 • Τρεις (3) ημεδαποί στην Κορινθία, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
 • Ένας (1) αλλοδαπός στην Κορινθία, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.
 • Δύο (2) αλλοδαποί στη Λακωνία, για πλαστογραφία πιστοποιητικών.
 • Ένας (1) ημεδαπός ΡΟΜΑ στη Λακωνία, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο.
 • Ένας (1) αλλοδαπός στη Λακωνία, για καταδικαστικό έγγραφο.
 • Δύο (2) ημεδαποί στη Λακωνία, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
 • Δύο (2) ημεδαποί στη Λακωνία, για παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού.
 • Δέκα (10) αλλοδαποί στη Λακωνία, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά διακόσιες σαράντα τρεις (243) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, είκοσι έξι (26) παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού, επτά (7) παραβάσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και μία (1) παράβαση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ενώ κατασχέθηκαν έξι (6) παιγνιομηχανήματα και το χρηματικό ποσό των -374- ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και στην καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.